کد خبر: 528433 A

مدیرعامل فولاد مبارکه تأکید کرد:

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه حیات سازمانها را در پویایی و استفاده از ایده‌های نو در خطوط تولید دانست و با بیان اینکه با نهادینه شدن این رویکرد به عنوان یک فرهنگ سازمانی در فولاد مبارکه، تاکنون تحولات و پیشرفتهای بسیاری عاید شرکت شده است، از دو پروژۀ اصلاح و تعمیر اساسی جرثقیل مذاب بر ۳۲۰ تنی فولادسازی و جایگزینی روش آنتراسیت به جای کک نفتی (cpc) به منظور تولید سربارۀ پفکی در این ناحیه به عنوان دو دستاورد بزرگ اخیر نام برد.

به گزارش ایلنا؛ مدیر عامل فولاد مبارکه از موفقیت گروه فولاد مبارکه در راه اندازی واحد گندله سازی ۵ میلیون تنی سنگان، گزارش عملکرد مثبت ارائهشده در مجمع عمومی شرکت و بهره برداری از پروژۀ طرح توسعۀ مجتمع فولاد سبا و رسیدن به ظرفیت ۶/۱ میلیون تن فولاد در این ناحیه در روزهای آتی به عنوان مصداق های بارز پویایی شرکت و نیروی انسانی آن یاد کرد.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه حیات سازمانها را در پویایی و استفاده از ایده‌های نو در خطوط تولید دانست و با بیان اینکه با نهادینه شدن این رویکرد به عنوان یک فرهنگ سازمانی در فولاد مبارکه، تاکنون تحولات و پیشرفتهای بسیاری عاید شرکت شده است، از دو پروژۀ اصلاح و تعمیر اساسی جرثقیل مذاب بر ۳۲۰ تنی فولادسازی و جایگزینی روش آنتراسیت به جای کک نفتی (cpc) به منظور تولید سربارۀ پفکی در این ناحیه به عنوان دو دستاورد بزرگ اخیر نام برد.
وی در همین راستا تأکید کرد: پژوهش و به کارگیری ایده‌های نو، نه تنها دانش فنی شرکت و صنعت فولاد کشور ارتقا میدهد، بلکه افزایش بهره وری و صرفه جویی های اقتصادی زیادی را نیز به همراه دارد؛ به همین دلیل همۀ مدیران و کارکنان باید به این امر همت گمارند. همچنین ضرورت دارد واحد تحقیق و توسعه راه را برای پژوهش ها و تحقیقات موردنیاز و بهینه کردن خطوط تولید هموار کند تا همواره شاهد فعالیتها و ارائۀ طرحهای نو در گروه فولاد مبارکه باشیم.
تأمین به موقع قطعات موردنیاز شرکت و تداوم بومی سازی تجهیزات در داخل کشور از دیگر نکاتی بود که دکتر سبحانی ضمن تأکید بر آنها در این جلسه گفت: با توانمندی که در کشور وجود دارد، تأمین و ساخت قطعات موردنیاز شرکت کار چندان پیچیده و سختی نخواهد بود؛ فقط باید با تهیۀ دستورالعمل های کنترل کیفی، تمام تستهای لازم در جریان ساخت، پیش بینی و قبل از مونتاژ قطعۀ موردنظر نیز این تستها به طور کامل و دقیق انجام شود.
دکتر سبحانی در این جلسه پیشنهاد برپایی نمایشگاه عرضۀ قطعات موردنیاز شرکت را مطرح کرد و در خصوص اهمیت و ضرورت ایجاد چنین مکانی گفت: با برپایی چنین نمایشگاهی و دعوت از سازندگان و تولیدکنندگان توانمند کشور شرایطی فراهم میشود که بتوان با دانش فنی موجود در فولاد مبارکه و استفاده از توانمندی شرکتهای سازندۀ داخلی نسبت به بومی سازی بیشتر قطعات اقدام کرد و کشور را به سازنده و حتی صادرکنندۀ بسیاری از تجهیزات این صنعت مبدل کرد.
وی ضمن ابراز خرسندی از اینکه کارکنان در هر شرایطی بر کار و سازمان خود تعصب دارند و سازمان را متعلق به خود میدانند، تصریح کرد: در یک بنگاه اقتصادی مترقی و مقتدر باید مدیران و کارکنان در مقابل موفقیت و عدم موفقیت سازمان بیتفاوت نباشند و حتما به دنبال توفیق سازمان و رفع مشکلات و گلوگاه ها برای رسیدن به اهداف شرکت باشند.
مدیرعامل گروه فولاد مبارکه با تأکید بر اینکه توصیه های مطرح شده برای شرکتهای زیرمجموعه نیز صادق است، گفت: ازآنجاکه موفقیت در رسیدن به اهداف مجموعه، وابستگی شدیدی به برنامه های سالانه و خروجی همۀ آنها دارد، انتظار میرود مدیریت و کنترل هرچه دقیقتر برنامه ها از سوی همۀ کارکنان گروه فولادمبارکه مدنظر قرار گیرد.
پیمانکاران و شرکای تجاری مانند حلقه هایی از زنجیر منسجم و محکم فولاد مبارکه هستند
دکتر سبحانی در خصوص نقش پیمانکاران نیز خاطرنشان کرد: پیمانکاران چه در طرح و توسعه و چه در زمان تعمیرات و پشتیبانی، همگی مانند حلقهای از زنجیر منسجم و محکم فولاد مبارکه هستند. مدیریت فولاد مبارکه همۀ پیمانکاران و شرکای تجاری خود را از خود میداند و هیچگونه مرزی بین خود و آنها قائل نیست. فقط در راه رسیدن به اهداف مجموعه بخشی از کار را شرکت فولاد مبارکه و بخش دیگر به عهدۀ پیمانکار قرار داده شده است؛ بنابراین، کارکنان تلاشگر در شرکتهای پیمانکاری نیز باید همچنان به سازمان تعلق خاطر داشته باشند و مسئولیت پذیر باشند.
به گزارش خبرنگار فولاد، دکتر سبحانی در این جلسه ضمن تأکید بر رعایت مسائل ایمنی در گروه فولاد مبارکه، تصریح کرد به خاطر داشته باشیم، تنها در صورتی می توانیم به اهداف سازمان دست یابیم که درزمینۀ مسائل ایمنی نیز نیروی انسانی سالم و مسئولیت پذیر داشته باشیم.

 

بهره وری صنعت فولاد مبارکه نیروی انسانی بنگاه اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر