کد خبر: 239980 A

ازسوی سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت سید الشهدا(ع)؛

اکنون توانسته‌ایم انقلاب را درخارج از کشور نیز تسریع بدهیم و برای خود همیار و کمک جذب کنیم تا با پیش دارندگی و پیش برندگی هویت انقلاب حفظ شود.

صدرالدینی در این جلسه گفت: چرا بعد از سه دهه از افراد صاحب نظر اقشارمختلف مردم نظرخواهی و ایده خواسته می شود همان‌طوری‌که مطلع هستید اگر چرخش به گذشته داشته باشیم، اولین وظیفه ای که به بسیج محول شد، حفاظت از انقلاب اسلامی بود. با این کاراساسی ترین وظیفه بر دوش بسیج گذاشته شد تا بتوان انقلاب اسلامی را حفظ کرد و بتوان این انقلاب را صدور کرد. نباید به حفظ وضع موجود بسنده کنیم. شاید به مرور پتانسیل‌ای که در دست داریم از جمله ارزش‌های ممکن است، کمرنگ بشود.

به گزارش ایلنا، صدرالدینی اظهارداشت: اکنون توانسته ایم انقلاب را درخارج از کشور نیزتسریع بدهیم و برای خود همیار وکمک جذب کنیم تا با پیش دارندگی و پیش برندگی هویت انقلاب حفظ شود.

وی افزود: بایستی مردم را آگاه کنیم، در بحثهویت دینی و اسلامی، بعضا مشاهده میشود یا درجا زده ایم یا پسرفت داشته ایم. مردم در صحنه باید حضور داشته باشند چرا که انقلاب با وجود مردم رسمیت پیدا می کند. خیلی از تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده ایم که این به برکت ارزش‌های زمان جنگ و شهدای تقدیمی است. هر برکتی هم هست از همان دوران است.

صدرالدینی یادآور شد: قطعا هم اکنون نیز تهدید هست. حضور در آن دوران یک جهاد اصغر بود. اکنون جهاد فرهنگی علمی و اقتصادی مدنظر آقا است که چندین سال نیز با نام های مشابه نامگذاری شده است. برای اینکه به جهاد اکبر برسیم باید یک سازمانی بین خود ایجاد بکنیم تا بتوانیم ضمن حفظ ارزش‌های انقلاب از فرصت های بدست آمده نیز استفاده بهینه کنیم تا مقاومت درهمه زمینه ها استوار باشد وبه خود متکی باشیم.

وی در پایان گفت: آن چیزی که اکنون مد نظر است، بحثنظامی‌گری نیست. سازمان بسیج به‌دنبال این است در بین اقشار مختلف، افراد صاحب نظر را شناسایی کند تا از وجود این افراد فرهیخته درجهت پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی استفاده بعمل آید. یکی از اهداف این است که اتاق فکر فرابسیجی تشکیل شود. چون هدف سازمان بسیج استفاده از فکر اندیشه و عقاید و نظرات اقشار مختلف است. راه اندازی اتاق فکرب اعثمی‌شود افراد صاحب نظر غیر بسیجی نیز حفظ شود. اهداف دیگر که نیز مشخص شده این صاحب نظران باید تراز انقلاب رانشان دهند به همین خاطر از همه اقشار یک نماینده در این کارگروه حضورخواهد داشت و در این کارگروه باید باری از مشکلات که بر دوش مردم در بحثاقتصادی است برداشته شود. در حد امکان طرح‌ها و ایده هائی‌که در این کارگروه مطرح خواهد شد درصورت کارا بودن طرح، آنرا اجرایی خواهم کرد.

در پایان مراسم، پس از رای گیری، ابریشمی، به‌عنوان رئیس کارگروه انتخاب و انتخاب نایب رئیس نیز به جلسه بعد موکول شد.

استان تهران اقتصاد مقاومتی انقلاب انقلاب اسلامی بسیج جنگ مد مشکلات جلسه کارگروه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر