کد خبر: 151923 A

در ادامه ویژه برنامه های ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی و آموزش تخصصی و همگانی پرسنل خدمات شهری شهرداری نسیم شهر و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، دومین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری نسیم شهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان برگزار شد.

ایلنا: در ادامه ویژه برنامه های ارتقای سطح آگاهیهای بهداشتی و آموزش تخصصی و همگانی پرسنل خدمات شهری شهرداری نسیم شهر و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، دومین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند با همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری نسیم شهر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا؛ طی برگزاری دومین کارگاه آموزشی مدیریت پسماند، توسط کارشناسان واحد مدیریت پسماند و مسئول بیماریهای رفتاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان پیرامون حفظ بهداشت محیطی، پسماندهای پزشکی خطرناک، گروههای در معرض خطر و خطرات احتمالی، آموزشهای تکمیلی به پرسنل خدمات شهر، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر ارائه شد.

همچنین توضیح در خصوص راههای شیوع و درگیری فرد با بیماریهای خطرناک از جمله هپاتیت C و ایدز(HIV)، اقدامات بهداشتی ضروری مرتبط با نحوه بسته بندی و حمل زباله های عفونی، پیشینه بیماری ایدز و روند رو به رشد تعداد افراد درگیر با این بیماری در جهان و ایران از دیگر مطالب مطرح در این کارگاه آموزشی بود.

امینی شهردار نسیم شهر ضمن اعلام آمادگی جهت برگزاری چنین کارگاههای آموزشی گفت: انشاء ا… با اجرای کارگاههای مستمر آموزشی و بهداشتی مدیریت پسماند و ارائه آموزش های لازم و ضروری گامهای موثری در راستای تامین امنیت کارگران زحمتکش و گروههای در معرض خطربر داریم چراکه حفظ سلامتی کارکنان بسیار مهم است.

در ادامه کارگاه آموزشی، بهداشتی مدیریت پسماند، بابایی معاونت خدمات شهری شهرداری نسیم شهر به بیان نقطه نظرات خود پرداخت.

وی رعایت مسائل بهداشتی را در بین پرسنل خدمات شهر و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر حائز اهمیت خوانده و افزود: امید داریم با اجرای کارگاههای آموزشی، بهداشتی متعدد در آینده گامهای استواری در بهبود سرانه های بهداشتی و ضریب ایمنی پرسنل درگیر با زباله های عفونی برداریم.

گلشنی اصل مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهارستان به بیان نکاتی پیرامون بهداشت محیطی جامعه و بیماریهای رفتاری و… پرداخت.

در پایان دومین کارگاه آموزشی، بهداشتی مدیریت پسماند، به پرسنل خدمات شهری شهرداری و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر گواهینامه طی دوره اعطا شد.

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارتقای سطح ایدز ایران جامعه رشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شبکه بهداشت و درمان شورای اسلامی شهر شهرداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر