معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی:

ایلنا: معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی از فعالیت ۲۷۰ مرکز مشاوره ژنتیک در کشور خبر داد و گفت: در سازمان بهزیستی…