کد خبر: 117206 A

طبیب‌زاده نوری:

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه رویکرد مجلس در بحثآموزش عالی معطوف به تحول رشته‌های انسانی است، گفت: تعلل وزرا در اسلامی کردن دانشگاه‌ها، برخورد مجلس را در پی خواهد داشت.

ایلنا: زهره طبیب‌زاده نوری با بیان اینکه درحال حاضر وضعیت رشته‌های علوم انسانی به معضلی برای کشور تبدیل شده است، گفت: رهبرمعظم انقلاب بار‌ها در مورد وضعیت رشته‌های علوم انسانی هشدارهایی دادند که این امر به منزله یک زنگ خطر جدی است.
به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه به هر حال تربیت و دست پرورده دانشگاه‌های کشور ناشی از یک علوم انسانی با محتوای غیردینی و سکولار است که ارتباطی با اندیشه‌های دینی انقلاب و نظام ندارد، افزود: فرمایشات رهبر معظم انقلاب طی ۲۰ سال اخیر که تحت عنوان کلی ناتوی فرهنگی توسط ایشان مطرح شده، در بخش دانشگاهی به بحثعلوم انسانی و ماهیت غیر دینی آن مربوط می‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تذکرات شدید رهبر معظم انقلاب در مورد آسیب رشته‌های علوم انسانی در حال تدریس در دانشگاه‌ها باعثشد حرکات مختلفی در نهاد‌های متفاوت انجام شود، ادامه داد: مجموعه‌های متفاوتی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری اقداماتی انجام دادند و در حال حاضر شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی با انگیزه تحول در علوم انسانی آغاز به کار کرده است.
وی با بیان اینکه مجلس نهم نیز از ابتدای آغاز به کار خود در بحثتحول در علوم انسانی اقداماتی انجام داده است، توضیح داد: در این راستا کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیته‌ای با عنوان کمیته تحول در علوم انسانی و ضرورت آن ایجاد کرده است که به سهم خود موارد را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات کمیته تحول علوم انسانی این کمیسیون گفت: این کمیته که از ابتدای مجلس نهم تشکیل شده اقداماتی در جهت آشنایی با مراکز فعال در علوم انسانی و رویکرد مسئولان آن و اقداماتی انجام شده‌شان در این زمینه انجام داده است و تقریبا با اکثر مراکز فعال در بحثعلوم انسانی و تحول در آن جلساتی برگزار و اطلاعات نسبی بدست آورده است.
طبیب‌زاده نوری با بیان اینکه یکی از مشکلات موجود در بحثتحقق علوم انسانی اسلامی این است که با تغییر و تحول در مسئولان و مدیران اجرایی و غیر اجرایی رویکرد‌ها نیز دچار تغییر می‌شوند، تصریح کرد: با تغییر و تحولات انجام شده در پی تغییر دولت، کمیته تحول علوم انسانی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز مجبور است مدیران را از ابتدا دعوت کرده و آن‌ها را توجیه کرده و به طورمتقابل گفت‌و‌گویی داشته و آنان را از دیدگاه‌های مجلس آگاه کند.
وی با بیان اینکه مشکل ما در بحثتحول علوم انسانی با دولت یازدهم این است که رویکرد مسئولانی که در دولت جدید در حوزه‌های مورد نظر به خصوص آموزش عالی هستند رویکرد تحول در علوم انسانی نیست، گفت: رویکرد مجلس عطف به تحول رشته‌های انسانی در دانشگاه‌ها است که باید ابتدائا انجام شود اما متاسفانه برخی از وزرا قائل به اسلامی شدن دانشگاه‌ها نیستند.
عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس در بحثتحقق علوم انسانی اسلامی وظایف خود را انجام خواهد داد، توضیح داد: انتخاب بهترین وزیر علوم در اختیار نمایندگان مجلس نیست زیرا این افراد از طریق رئیس جمهور انتخاب می‌شوند اما مجلس قطعا نظارت خود را در این زمینه خواهد داشت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان تنها می‌توانند یک وزیر را انتخاب و یا رد کنند اما برخورد نظارتی نمایندگان در مورد انجام وظیفه قانونی وزرا کارساز خواهد بود، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد اسلامی شدن دانشگاه‌ها دارد که وزیر علوم موظف به عملیاتی کردن آن است که در صورت عدم اقدام با برخورد مجلس مواجه خواهد شد.
وی با بیان اینکه غیر از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیته تحول علوم انسانی مجلس، نهاد‌های دیگر از جمله حوزه و دانشگاه و مراکز پژوهشی نیز باید در بحثتحول علوم انسانی فعال باشند، ادامه داد: حوزه و دانشگاه نیز با تحقق وحدت خود به تحول علوم انسانی کمک می‌کند و باید بدانند بدون یکدیگر عضو کاملی را تشکیل نمی‌دهند تا بتوانند در ایجاد تحول موثر باشند.
طبیب‌زاده نوری با بیان اینکه ممکن است حوزه و دانشگاه در مباحثکلان همکاری‌هایی کرده باشند، افزود: در بحثتحول علوم انسانی شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی در حال بررسی سرفصل دروس و محتوا و کتب آموزشی و بازنگری آن‌ها است که بخشی از اسلامی شدن دانشگاه‌ها نیز به بحثکتب آموزشی مربوط است.

کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر