کد خبر: 231005 A

متقاضیان شرکت در بخش صحنه‌ای ششمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر می‌توانند چکیده مقاله‌های خود را تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه - ۱۹ آذرماه - به محل دبیرخانه ارائه کنند.

مهلت ارسال آثار بخش صحنه‌ای به ششمین جشنواره مونوگ دانشگاه هنر تا چهارشنبه - ۱۹ آذر ماه - تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، با توجه به اینکه حضور دانشجویان در بخش صحنه‌ای جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر با در نظر گرفتن ویژگی‌هایی از جمله تالیفی بودن متن ارسالی، همراهی یک استاد راهنما و ارسال چکیده مقاله پژوهشی به دبیرخانه فراهم می‌شود؛ مسئولان تصمیم به تمدید زمان ارسال چکیده مقالات گرفتند.

به گفته دبیر برگزاری این رویداد، دلیل تمدید مهلت ارسال آثار تا روز چهارشنبه این است که گروهی از متقاضیان تصور داشتند باید کل مقاله پژوهشی نمایش‌نامه تالیفی خود را به دبیرخانه ارسال کنند؛ در حالیکه تنها ارسال چکیده مقاله کافی است.

بر همین اساس متقاضیان شرکت در بخش صحنه‌ای ششمین جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر می‌توانند چکیده مقاله‌های خود را تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه - ۱۹ آذرماه - به محل دبیرخانه ارائه کنند.

جشنواره مونولوگ دانشگاه هنر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر