روز مردگان یک جشن ملی در مکزیک و برخی از کشورهاست که به مدت سه روز (از ۳۱ام اکتبر تا دوم نوامبر) برگزار می شود. همهٔ بانکها و سازمانها تعطیل هستند و همه مشغول انجام جشن می‌شوند. در این جشن، افراد به زیارت قبرستان دوستان و خانواده می‌روند و آن‌ها را تمیز کرده، روی آنها گل گذاشته و با روشن کردن شمع و خواندن دعا یاد آنها را زنده می‌کنند.

 

کد خبر: 687874