کد خبر: 633267 A

نمایندگان «حزب ملی اسکاتلند» در اعتراض به روند مذاکرات برگزیت، پارلمان بریتانیا را ترک کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از ویترز، نمایندگان «حزب ملی اسکاتلند» امروز-چهارشنبه- در اعتراض به اخراج رییس این حزب از مجلس عوام، به صورت دراماتیک پارلمان بریتانیا را ترک کردند.

«ایان بلکفورد» رییس حزب ملی اسکاتلند در جلسه مجلس عوام به دلیل ایستادن و ننشستن روی کرسی خود، توسط رییس مجلس عوام اخراج شد.

بلکفورد مذاکرات مجدد درباره اسکاتلند و برگزیت را خواستار شده بود.

نزدیک به ۳۰ نماینده اسکاتلنی نیز به همراه بلکفورد پارلمان بریتانیا را ترک کردند.

برگزیت مجلس عوام بریتانیا ایان بلکفورد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر