کد خبر: 223550 A

هزاران کارگر شمال پاراگوئه به همراه کارمندان بخش حمل و نقل هوایی و نیز کارگران بنادر این کشور در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

هزاران کارگر از بخش‌های مختلف در پاراگوئه امروز - شنبه - دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، هزاران کارگر شمال پاراگوئه به همراه کارمندان بخش حمل و نقل هوایی و نیز کارگران بنادر این کشور در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

مذاکره اخیر بیش از ۲۰ هزار کارگر پاراگوئه با مقام‌های دولتی این کشور درباره بهبود شرایط کار به شکست انجامید.

کارمندان بخش حمل و نقل هوایی پاراگوئه اعلام کردند که از چهارشنبه آینده به مدت ۱۰ روز دست به اعتصابی همگانی می‌زنند.

مقام‌های پاراگوئه وعده داده بودند که شرایط کاری را در نخستین روزهای به‌دست گرفتن کنترل راه‌های ارتباطی توسط دولت جدید تغییر دهند، اما تنها به بازبینی در حقوق‌ها پرداختند و همین امر موجب نارضایتی کارگران و نمایندگان آنها شده است.

بخش حمل و نقل حقوق دولت کارگران کارگر هوایی کارمندان شرایط اعتصاب پاراگوئه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر