کد خبر: 212646 A

لولا دا سیلوا:

همان داستان تکراری و همیشگی است که سعی می‌کنند با حرف‌ و بدون سند و مدرک، حزب کارگر را بدنام و بی‌اعتبار کنند.

«لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا» رئیس‌جمهوری سابق برزیل گفت که رقبای وی بار‌ها سعی کرده‌اند اتهام‌های بی‌پایه و اساسی را علیه این مقام پیشین مطرح کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، سیلوا گفت: «همان داستان تکراری و همیشگی است که سعی می‌کنند با حرف‌ و بدون سند و مدرک، حزب کارگر را بدنام و بی‌اعتبار کنند.»

وی افزود: «برای ما قابل قبول نیست که یک عضو حزب سوسیال - دموکرات ما را به فساد مالی متهم کند.»

«پائولو روبرتو کوستا» رئیس پیشین شرکت «پتروبراس» اعلام کرده بود که سه حزب از جمله حزب کارگر از قراردادهای این شرکت برای نقل‌ و‌ انتقال پول استفاده می‌کردند.

برزیل پول علیه حزب کارگر مطرح اتهام دا سیلوا لولا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر