کد خبر: 212515 A

مقام‌های هنگ‌کنگ:

معاون فرماندار هنگ‌کنگ در مصاحبه‌ای گفت که مقام‌های این کشور تا زمان نامعلومی مذاکره با نمایندگان دانشجویان را به تعویق انداختند زیرا ادامه قانون‌شکنی و عملکرد نامناسب دانشجویان باعثدلسردی و ناامیدی مسئولان شده است.

مقام‌های هنگ‌کنگ مذاکره با نمایندگان دانشجویان معترض را تا زمان نامعلومی به تعویق انداختند.

به گزارش ایلنا به نقل از پرسنا لاتینا، «کری لم» معاون فرماندار هنگ‌کنگ در مصاحبه‌ای گفت که مقام‌های این کشور تا زمان نامعلومی مذاکره با نمایندگان دانشجویان را به تعویق انداختند زیرا ادامه قانون‌شکنی و عملکرد نامناسب دانشجویان باعثدلسردی و ناامیدی مسئولان شده است.

نمایندگان دانشجویان معترض هوادار دموکراسی قرار بود با مقام‌های هنگ‌کنگ دیدار کرده و درباره مطالبات خود مذاکره کنند اما مقام‌های هنگ‌کنگ به دلیل بی‌اعتنایی دانشجویان به شروط انجام این مذاکره، آن را لغو کردند.

دموکراسی فرماندار قانون مصاحبه معاون عملکرد مقام دانشجویان هنگ کنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر