کد خبر: 157591 A

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت از قدرت خرید، کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی شدند.

هزاران شهروند مراکشی برای بهبود اوضاع معیشتی خود در شهر «دار البیضاء» تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرنسه، بیش از هشت هزار شهروند مراکشی به دعوت سندیکاهای این کشور برای فشار بر دولت «عبدالاله بنکران» نخست‌وزیر مراکش در دارالبیضا تظاهرات کردند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات خواستار حمایت از قدرت خرید، کرامت انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی شدند.

در حالی که برخی منابع تعداد تظاهرکنندگان را هشت هزار نفر اعلام کردند، برگزارکنندگان این تظاهرات تاکید می‌کنند که ۱۵ هزار نفر در آن شرکت داشته‌اند.

جمعیت‌های دانشجویی، سازمان‌های غیردولتی، جنبش «۲۰ فوریه» و جمعیت حمایت از بیکاران در تظاهرات دارالبیضا شرکت کردند.

دولت شهروند مراکش حمایت بهبود تظاهرات هزاران اوضاع معیشتی مراکشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر