کد خبر: 156226 A

نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب راستگرای حاکم با کسب حدود ۳۲ تا ۳۸ درصد آرا پیروز انتخابات خواهد شد. به همین دلیل مخالفان تلاش می‌کنند تا در روزهای باقی مانده، این برتری شکننده رقیب را از بین ببرند.

یک هفته مانده به انتخابات سراسری در مجارستان، ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت به خیابان‌های پایتخت آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب راستگرای حاکم با کسب حدود ۳۲ تا ۳۸ درصد آرا پیروز انتخابات خواهد شد. به همین دلیل مخالفان تلاش می‌کنند تا در روزهای باقی مانده، این برتری شکننده رقیب را از بین ببرند.

بر اساس نظرسنجی‌ها، مخالفان چپگرا فقط ۱۵ تا ۲۳ درصد آرا را به دست خواهند آورد.

رهبر حزب مخالف دولت می‌گوید: «این دولت، به دنبال برپایی یک سیستم تک حزبی در کشور است اما ما به او اجازه نمی‌دهیم. ما به جمهوری مجارستان باور داریم. ما به دموکراسی و کشور تحت حاکمیت قانون اساسی باور داریم. ما به یک مجارستان اروپایی مدرن باور داریم.»

شنبه گذشته حامیان دولت خیابانهای بوداپست را به تسخیر خود در آورده بودند و در شعارهای خود از وی خواستند که پس از هشت سال تکیه زدن بر کرسی نخست وزیری، چهار سال دیگر هم در این سمت بماند.

انتخابات پایتخت دموکراسی دولت قانون اساسی حزب بوداپست تظاهرات مخالفان نفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر