کد خبر: 129298 A

دادگاه حکم‌های متهمان و نیز مهم‌ترین سخنان شاهدان را به گونه‌ای که به امنیت ملی کشور آسیبی وارد نکند، به زودی اعلام می‌کند.

دادگاه جنایی قاهره محاکمه «حسنی مبارک» رئیس جمهوری مخلوع مصر را از سر گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از الحیات، محاکمه حسنی مبارک، «علا» و «جمال» دو پسرش و نیز «حبیب العادلی» وزیر کشور دوران مبارک و شش تن از معاونانش به همراه «حسین سالم» تاجر فراری مصری به اتهام قتل تظاهرکنندگان و فساد مالی امروز –یکشنبه - در دادگاه جنایی قاهره به ریاست قاضی «محمود کامل الرشیدی» از سر گرفته شد.

در جسه امروز دادگاه مبارک «سامی عنان» رئیس سابق ستاد مشترک ارتش و «حمدی بدین» رئیس پلیس نظامی سابق و وابسته نظامی مصر در سفارت این کشور در چین در مورد حوادثانقلاب ۲۵ژانویه در این کشور شهادت می‌دهد.

در همین حال، الرشیدی گفت که پس از پایان جلسه غیرعلنی شهادت عنان و بدین به رسانه‌ها و خبرنگاران اجازه داده می‌شود در ادامه جلسه محاکمه حضور پیدا کنند.

وی افزود که دادگاه حکم‌های متهمان و نیز مهم‌ترین سخنان شاهدان را به گونه‌ای که به امنیت ملی کشور آسیبی وارد نکند، به زودی اعلام می‌کند.

بنا بر این گزارش، بر اساس آمارهای رسمی طی انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ در مصر و سرنگونی مبارک ۹۴۶ نفر کشته شده و ۳هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

امنیت ملی انقلاب چین حسنی مبارک رئیس پلیس رسانه قتل مصر وزیر کشور دادگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر