خبرگزاری کار ایران

یاداشت

ضرورت قرارگرفتن مشارکت زنان در احزاب

احزاب موظف به دادن آموزش‌های سیاسی به زنان در زمان انتخابات و قبل و بعد از انتخابات هستند و مسیری را فراهم کنند تا حضور زنان پای صندوق‌های رای تنها ابزاری نبوده و آگاهی سیاسی زنان افزایش یابد.

در دوران پساتحریم، جامعه سیاسی ایران به عنوان جامعه‌ای که در حال گذار است، نیازمند افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان جهت توسعه هست.

مساله مهم در مشارکت سیاسی و اجتماعی، جامعه‌پذیری سیاسی است که در آن افراد جامعه در کنار یادگیری مباحث و مسایل سیاسی به بحث و تبادل نظر بپردازند و از طریق کسب تجربیات و اطلاعات به نقش‌ها و وظایف خود آگاه شوند.

حال که انتخابات دهمین دوره مجلس نزدیک است و کاندیداها به رای زنان نیز نیازمند هستند، مساله مشارکت زنان در عرصه  سیاسی برجسته شده و تنها به زنان با دید حضور حداکثری انها پای صندوق‌های رای نگاه می‌شود.

همین درک ابزاری از زنان یکی از موانع مهم درباره عدم فعالیت و کنش سیاسی پایدار زنان هست.

در جامعه استان بوشهر، زنان به طور معمول عضویت فعال در حزب‌ها و سازمان‌های سیاسی ندارند و تنها در زمان انتخابات این مشارکت با حضور آنان در ستادهای تبلیغاتی افزایش می‌یابد و توانایی‌های زنان بعد از انتخابات به فراموشی سپرده می‌شود.

نقش و مشارکت سیاسی زنان استان بوشهر در فعالیت‌های سیاسی با کیفیت توده تنها در یک هفته بسیار پررنگ هست و مشارکت‌های دیگر آنان در  نهادهای دموکراتیک در طی روزهای غیر از انتخابات بسیار کمرنگ می‌شود.

بنابراین جامعه‌پذیری سیاسی که هر دو جنس زن و مرد را در بر می‌گیرد نه تنها در استان بوشهر بلکه در اکثر نقاط ایران شکل نگرفته است و زنان و مردان از خودآگاهی اجتماعی، شناخت نقش و مسئولیت‌های خویش، ایجاد زمینه‌های مشارکت آگاهی کاملی ندارند و آموزش‌هایی نیز در این زمینه به آنها داده نشده است.

با افزایش جامعه‌پذیری سیاسی زنان، بحث آموزش و آگاهی و تقویت هویت عمومی نیز به میان می‌آید.

لذا پیشنهاد می‌شود مشارکت سیاسی در زنان استان بوشهر به صورت یک رفتار درآید و زنان اطلاعات و شناخت خود را با یادگیری مباحث سیاسی بالا ببرند.

احزاب سیاسی در دولت اعتدال در استان بوشهر نیز زمینه‌ای فراهم آورند تا شرایط مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان گسترده‌تر شود تا از این طریق زنان به عرصه سیاسی خود گام نهند و  مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان شتاب بیشتری به خود گیرد.

همچنین با نزدیک شدن به دهمین دوره انتخابات مجلس؛ مشارکت زنان باید در راستای برنامه‌های حزبی قرار گیرد و حضور زنان در کارزار انتخابات، چه به صورت توده‌ای (مانند شرکت در انتخابات، عضویت در احزاب و انجمن‏‌ها و تجربه‏‌های اجتماعی)  و چه نخبه‌ای (حضور در مجلس، قوه مجریه و داشتن مناصب عالی) با حساسیت‌های زیادی دنبال شود. احزاب موظف به دادن آموزش‌های سیاسی به زنان چه در زمان انتخابات و چه قبل و بعد از انتخابات شوند و مسیری را فراهم کنند تا حضور زنان پای صندوق‌های رای تنها ابزاری نبوده و آگاهی سیاسی زنان افزایش یابد. چرا که؛ در دوران اعتدال، زنان تا حدودی خواستار سهمی از قدرت در مدیریت و حتی تاثیرگذاری بر رای و عقیده  خود هستند و این امر باعث شده در فرایند رشد و توسعه که مد نظر اکثریت دیدگاه اصلاح‌طلبان هست، با مشارکت زنان دست یابند.

زنان با یادگیری و درک سیاسی از حضور خود در پای صندوق‌های رای و با حضور در انتخابات به توانمندی‌های خود به لحاظ رفتار سیاسی و کنش‌های اجتماعی با محوریت سیاسی آگاه‌تر می‌شوند و  تحرک اجتماعی، منزلت‌های اجتماعی بالاتر، هویت مستقل و احساس توانایی‌های بیشتر در آنها تقویت می‌شود.

مهدیه امیری؛ فعال مدنی و نویسنده در حوزه زنان

کد خبر : ۳۴۹۰۲۹