کد خبر: 239654 A

از شهریور سال ۹۰ تاکنون؛

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر در شبکه سراسری برق کشور قرار دارد و ۷۰۰ مگاوات تولید دارد.

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر گفت: از شهریور سال ۹۰ تاکنون، سه میلیارد کیلووات ساعت برق در نیروگاه اتمی بوشهر تولید شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، حسین درخشنده صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نیروگاه اتمی بوشهر از اهمیت بسیار زیادی در ابعاد مختلف برخوردار است و تولید برق در این نیروگاه به عنوان یکی از کاربردهای مهم در حال انجام است.

وی به روند تولید برق در این نیروگاه اشاره کرد و بیان داشت: پس از تعویض سوخت سالیانه که در ابتدای سال جاری در این نیروگاه انجام شد، سیکل دوم کارکرد نیروگاه شروع شد و نیروگاه با بار کامل خودش به شبکه سراسری برق کشور متصل شد.

رئیس نیروگاه اتمی بوشهر در ادامه خاطرنشان ساخت: در حال حاضر نیروگاه اتمی بوشهر در شبکه سراسری برق کشور قرار دارد و ۷۰۰ مگاوات تولید دارد.

وی با اشاره به میزان تولید برق در سیکل دوم بارگزاری سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، تصریح کرد: تاکنون بیش از سه میلیارد کیلووات برق در نیروگاه تولید و تحویل شبکه سراسری برق شده است.

برق نیروگاه اتمی بوشهر از شهریورماه سال ۹۰ به شبکه سراسری متصل شد و یک سال بعد از آن به تولید ۱۰۰ درصدی یعنی تولید یک‌هزار مگاوات برق رسید.

قلب نیروگاه اتمی بوشهر دارای ۱۶۳ مجتمع سوخت هسته‌ای است که سالانه باید ۵۴ بسته سوخت تعویض و با مجتمع‌های سوخت جدید جایگزین شود.

برق سوخت هسته ای قلب نیروگاه اتمی بوشهر سال میلیارد تولید سراسری نیروگاه کیلووات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر