کد خبر: 231064 A

مهندس حمید صادقی روز شنبه به سمت سرپرست عملیات مشترک پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.

مهندس حمید صادقی روز شنبه به سمت سرپرست عملیات مشترک پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، در متن حکم انتصاب وی از سوی مهندس هاشمی مدیر پالایشگاه اول آمده است:

نظر به تعهد، تعلق سازمانی و تجارب ارزشمند جنابعالی به پیشنهاد رییس محترم بهره‌برداری پالایشگاه اول و اینجانب، و با موافقت مدیریت محترم عامل به‌عنوان سرپرست عملیات مشترک پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب می‌گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با همت و درایت و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی توان‌مند و متخصص آن مجموعه در انجام وظایف محوله در راستای اهداف استراتژیک و تعالی سازمان موفق و موید باشید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همچنین در این روز طی ایینی از زحمات خلیل صفی شلمزاری که به افتخار بازنشستگی نایل آمد، در قدردانی به عمل امد.

بازنشستگی پارس جنوبی سرمایه عملیات مشترک گاز منصوب روز مجتمع پالایشگاه انتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر