کد خبر: 135764 A

معاون امور آمایش معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهوری:

سامانه ساترا سیمای فضای مناطق را طبق سند چشم‌انداز توسعه ترسیم می‌کند و یکی از ارکان توسعه پایدار است.

معاون امور آمایش معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهورگفت: سامانه ساترا برای ۶۹ حوزه کاری و اداری برای دستگاههای اجرایی تدوین شده است که به‌عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری ایلنا، علیرضا رحمت‌نیا در نشست هماهنگی توسعه سامانه ساترا در دستگاههای اجرایی استان بوشهرکه با حضور استاندار بوشهر و معاونین استاندار برگزار شد با بیان اینکه سامانه ارزیابی آمایش و رصد توسعه ۲۰ سال است بررسی و دنبال می‌شود اظهار کرد: با تدوین برنامه‌های این سامانه که با همکاری کار‌شناسان اجرا شد پس از گذشت سه دهه سال گذشته به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی اجرای آن ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه سامانه ساترا در شاخص‌های مختلف نفوذ دارد خاطرنشان کرد: این سامانه ضمن اینکه اطلاعات هر منطقه به روز در اختیار دارد شاخص‌های مختلف پس از بررسی قابلیت‌ها زمینه توسعه آن را فراهم می‌کند.
معاون امور آمایش معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه سامانه ساترا در سه بعد اقتصاد، جغرافیا و جامعه‌شناسی نگاه می‌کند تصریح کرد: این سامانه سیمای فضای مناطق را طبق سند چشم‌انداز توسعه ترسیم می‌کند و یکی از ارکان توسعه پایدار است.
رحمت‌نیا با بیان اینکه اطلاعات هر منطقه در سامانه ساترا صدردصد در دسترس است گفت: آمایش سرزمینی تدوین، تصویب، و نظارت طرح‌ها و برنامه‌ها و استقرار نظام یک‌پارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه در سامانه ساترا در تمام حوز‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است تصریح کرد: سامانه ساترا برای ۶۹ حوزه کاری و اداری برای دستگاههای اجرایی تدوین شده است که به‌عنوان موتور محرکه توسعه قلمداد می‌شود.
معاون امور آمایش معاونت برنامه‌ریزی راهبردی رئیس‌جمهوربا بیان اینکه استقراراین سامانه ضمن اینکه زمینه تسریع اجرای برنامه‌ها و طرح‌های هر منطقه فراهم می‌کند سبب کاهش هزینه، جلوگیری از اتلاف وقت، دست‌یابی سریع به اطاعات و مهم‌تر از همه سردر گم‌نبودن در برنامه ریزی می‌شود.
رحمت‌نیا با بیان اینکه آمایش سرزمین، زیربنای سازماندهی توسعه منطقه‌ای است گفت: تدوین آمایش سرزمینی زمینه اصلی تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی هر منطقه را فراهم آورده و از ابزارهای کاربردی تلفیق برنامه ریزی‌های فیزیکی و فضایی آن سامانه ساتراست.

اقتصاد توسعه پایدار جامعه شناسی دستگاه های اجرایی رئیس جمهور رهبر معظم انقلاب اسلامی سند چشم انداز شاخص کاهش هزینه معاونت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر