کد خبر: 664734 A

حجم معاملات در روز دوشنبه در سامانه نیما به یک میلیارد و۷۶۰ میلیون یورورسید.

به گزارش ایلنا، نرخ نیما حدود ۹۱۰۰تومان به ازای هر یورو بود.  نرخ سنا که برآیند نرخ نقدی اسکناس درصرافی‌ها وسامانه نیما است معادل ۹۲۰۰تومان به ازای هر یورو شد. 

درحال حاضر ۹۷درصد معاملات درنیماو سه درصد دربازارنقد صرافی‌ها است.

سنا یورو معاملات حجم نیما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر