کد خبر: 248522 A

سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت کارخانجات کابل سازی ایران به صورت یکجا در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه در بازار پایه فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

۲۸ بهمن ماه زمان عرضه ۱۰ درصدی سهام شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در بازار پایه فرابورس ایران است.

به گزارش خبرگزاری ایلنابه نقل از فرابورس ایران، سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت کارخانجات کابل سازی ایران به صورت یکجا در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه در بازار پایه فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بلوک ۱۰.۰۴ درصدی سهام شرکت‌ کارخانجات کابل سازی ایران، ۲۸ بهمن‌ماه در بازار پایه فرابورس ایران عرضه می‌شود.

سهام مدیریتی غیرکنترلی شرکت کارخانجات کابل سازی ایران به صورت یکجا در روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ماه در بازار پایه فرابورس ایران عرضه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، ۱۰.۰۴ درصد از سهام بایکا به قیمت پایه کل ۲۲ میلیارد و ۷۷۰ میلیون و ۷۶۸ هزار ریال و قیمت پایه هر سهم ۶ هزار ریال به مزایده خواهد رفت.

این گزارش می‌افزاید، سهامدار حقیقی شرکت کارخانجات کابل سازی ایران ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار و ۱۲۸ سهم خود را توسط کارگزاری پیشگامان بهپرور عرضه خواهد کرد و پرداخت ثمن معامله به صورت یکجا و نقد و مطابق با رویه جاری تسویه پایاپای انجام می‌شود

ایران سهام مزایده شرکت فرابورس کابل عرضه بهمن پایه کارخانجات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر