کد خبر: 174878 A

کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با ایلنا:

متاسفانه هنوز هیچ اضطراب و هیجانی در پیشبرد مسائل اقتصادی برای افق ۱۴۰۴ به چشم نمی خورد و قوانین ومقررات دست وپاگیر از رسیدن به اهداف جلوگیری می کند این در حالی است که مانیازمند انقلاب اقتصادی هستیم و به یک رهبر مقتدر اقتصادی که بتواند این کشتی را به جلو ببرد نیازمندیم.

برای رسیدن به اهداف افق چشم انداز ۱۴۰۴ نیازمند انقلاب اقتصادی و یک رهبر مقتدر اقتصادی هستیم.

شاهین شایان آرانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که آیا در این سالهای باقی مانده می توان به اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ دست یافت یا خیر اظهار داشت: دست یابی به اهداف و برنامه های سند چشم انداز ۱۴۰۴ بسیار سخت تر از قبل شده زیرا در زمان نگارش این سند نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد و نرخ رشد سرمایه گذاری و تورم ارقامی به مراتب بهتر بود این درحالی که طی ۸ سال گذشته با اتفاقات ناگواری که در اقتصاد کشور به وقوع پیوست اقتصاد ایران به چالش کشیده شده است.

وی افزود: فضای محقق شدن برنامه های سند چشم انداز به کلی تغییر کرده است اما این موضوع به این معنی نیست که همت نکنیم بلکه باید اقدامات انقلابی درخصوص کارهای اقتصادی صورت گیرد.

شایان آرانی تصریح کرد: به عنوان مثال بخش خصوصی سریعتر و باشتاب بیشتری رونق گیرد و شتاب توسعه با عطش و ولع بیشتری انجام شود در غیر این صورت احتمال تحقق این اهداف پایین است.

وی افزود: متاسفانه هنوز هیچ اضطراب و هیجانی در پیشبرد مسائل اقتصادی برای افق ۱۴۰۴ به چشم نمی خورد و قوانین ومقررات دست وپاگیر از رسیدن به اهداف جلوگیری می کند این در حالی است که مانیازمند انقلاب اقتصادی هستیم و به یک رهبر مقتدر اقتصادی که بتواند این کشتی را به جلو ببرد نیازمندیم حال این رهبر اقتصادی می تواند رییس جمهور باشد یا وزیر اقتصاد و دارایی به هر حال ضرورت این رهبری به شدت حس می شود.

افق چشم انداز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر