کد خبر: 164756 A

از سوی هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛

هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحیه دستورالعمل وظایف و اختیارات بورس تهران و فرابورس ایران در خصوص کارگزاری‌های عضو را ابلاغ کرد.

هیأت مدیره سازمان بورس در جهت اجرای مفاد بند ۶ ماده(۱) و ماده(۳۵) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و به منظور تعیین وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت فرابورس ایران در خصوص کارگزاری های عضو خود، دستورالعمل فوق را اصلاح و ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در این دستورالعمل آمده است: ظرف هفت روز کاری پس از پایان مهلتی که برای کارگزاران به منظور ارسال آخرین گزارش­های مربوط به هر ماه تعیین شده است، بورس تهران یا فرابورس ایران، فرم کنترل مدارک ماهانه کارگزاری را برای هر کارگزاری تکمیل می نماید و درصورت مشاهده هرگونه نقص، موضوع را ظرف سه روزکاری کتباً به کارگزاری مربوطه اطلاع می دهد. وجود هرگونه نقص در گزارش های مذکور براساس این فرم، به منزله عدم دریافت گزارش توسط بورس تهران یا فرابورس ایران است.

در عین حال، در صورتی که کارگزار در طول یک سال بیش از یکبار در ارسال گزارش های موضوع این ماده، مهلت های تعیین شده در مقررات مربوطه را رعایت ننماید یا در ارسال گزارش­های مربوط به هر ماه بیش از ۱۵ روز تأخیر داشته باشد؛ بورس تهران یافرابورس ایران موظف است موضوع را به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گزارش کند.

درصورتی که گزارش های ماهانه دریافتی دارای نقص نباشد، بورس تهران یا فرابورس ایران حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دریافت این گزارش ها، فرم بررسی ماهانه کارگزاری را برای هر کارگزاری تکمیل و در صورتی که پاسخ به هر یک از سؤالات فرم مذکور نشان­دهنده نقض مقررات توسط کارگزاری باشد، توضیح کارگزاری را ظرف هفت روز پس از اتمام مهلت تکمیل این فرم، دریافت و در صورت قانع کننده نبودن توضیحات کارگزاری، ظرف سه روز کاری بعد به همراه نظرات خود به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ارسال می نماید.

عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.

براساس این دستورالعمل، سازمان بورس قبل از آغاز هر سال، برنامه رسیدگی سالانه بورس تهران یا فرابورس ایران را تهیه و به آن شرکت­ اطلاع می دهد.

بورس تهران یا فرابورس ایران می­تواند نظرات اصلاحی خود را در مورد این برنامه به سبا ارائه نماید، تا در صورت تأیید سبا، برنامه رسیدگی مطابق آن اصلاح گردد. نظرات اصلاحی قبل از تأیید و ابلاغ سبا، لازم­الاجرا نبوده و بورس تهران یا فرابورس ایران باید مطابق برنامه رسیدگی که توسط سازمان بورس ابلاغ شده است، رسیدگی­ های خود را انجام دهد.

بورس تهران یا فرابورس ایران نیز در هر بازدید از دفاتر مرکزی و شعب و نمایندگی های کارگزاری ها که در برنامه سالانه رسیدگی پیش بینی شده است، فرم گزارش بازدید از کارگزاری را حداکثر ظرف مهلت دو روز کاری پس از تاریخ بازدید، تکمیل می نماید.

درصورتی که پاسخ به هریک از سؤالات مطرح شده در این فرم نشان­دهندۀ نقض مقررات توسط کارگزاری باشد، بورس تهران یا فرابورس ایران باید توضیحات کارگزاری مربوطه را ظرف یک هفته از تاریخ تکمیل این فرم دریافت و در صورت قانع کننده نبودن این توضیحات به همراه نظرات بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف مدت یک هفته از اتمام این مهلت به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس ارسال نماید. عدم دریافت یا عدم ارائه توضیحات کارگزاری مانع از ارسال این گزارش به مراجع مذکور نخواهد بود.

همچنین بورس تهران یا فرابورس ایران حداکثر ۲۰ روز پس از دریافت صورت های مالی کارگزاری که مصوب مجمع عمومی است، فرم بررسی سالانه کارگزاری ها را براساس صورت های مالی حسابرسی شده و سایر گزارش ها و مدارک دریافتی، برای هر کارگزاری تکمیل می نماید و گزارش فعالیت هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی آن کارگزاری را مورد بررسی قرار می دهد.
بر اساس گزارش، در صورتی که جواب هر یک از سؤالات مذکور در این فرم نشان­دهنده نقض مقررات توسط کارگزاری باشد یا کارگزاری براساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی از قوانین و مقررات تخلف نموده باشد، بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف هفت روزپس از پایان این مهلت توضیح کارگزاری را در خصوص هر یک از موارد، دریافت و در صورت قانع کننده نبودن توضیحات، به همراه نظرات خود حداکثر ظرف دو روزکاری بعد به مرجع رسیدگی به تخلفات کارگزاری ها و مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس، ارسال می نماید.

در این گزارش آمده است: به منظور تقویت سیستم نظارتی و کنترل داخلی، کلیه بازدیدها باید توسط حداقل دو کارشناس صورت گیرد و کلیه فرم­های موضوع این دستورالعمل و سایر گزارش­های مربوط به رسیدگی­ها و بازدیدهای انجام شده توسط بورس تهران یا فرابورس ایران، باید توسط یک کارشناس تهیه و توسط کارشناس دیگر بررسی و تأیید شود.

بورس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر