کد خبر: 135812 A

در سه ماهه سوم سال ثبت شد؛

سهام شناور آزاد ۱۹۰ شرکت از مجموع ۳۱۵ شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال افزایش یافت به طوریکه این افزایش‌ها از چند دهم درصد تا بیش از ۴۸ درصد برای شرکت‌ها بوده است.

سهام شناور آزاد ۱۹۰ شرکت از مجموع ۳۱۵ شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال جاری افزایش یافت.

به گزارش ایلنا، سید روح الله حسینی مقدم، مدیر نظارت بر شرکت‌ها بورس اوراق بهادار تهران با بیان مطلب فوق گفت: سهام شناور آزاد ۱۹۰ شرکت از مجموع ۳۱۵ شرکت بورس تهران در سه ماهه سوم سال افزایش یافت به طوریکه این افزایش‌ها از چند دهم درصد تا بیش از ۴۸ درصد برای شرکت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین محاسبات صورت گرفته توسط اداره ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار، هم اکنون حدود ۱۲۵ میلیارد سهم در بورس اوراق بهادار تهران پتانسیل دادوستد روزانه را دارد و به عبارت دیگر جزو سهام شناور آزاد است.

حسینی مقدم خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مساعد بازار برای عرضه سهام توسط سهامداران عمده و همچنین پیگیری نهادهای مسوول در امر سهام شناور آزاد موجب شد تا در دوره سه ماهه مورد بررسی میانگین سهام شناور آزاد شرکتهای بورس تهران به بیش از ۲۱.۸۷ درصد برسد. با توجه به وزن هر شرکت در بورس، میانگین وزنی سهام شناور آزاد به بیش از ۱۸.۵۵ درصد رسیده است که در پایان شهریور ماه ۱۷.۷۹ درصد بود. باید توجه داشت که در سال جاری با عرضه ۵ درصد از سهام شرکتهای هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و نفت و گاز تامین(تاپیکو) میانگین وزنی سهام شناور آزاد بورس تهران تاحدودی کاهش یافته بود.

حسینی مقدم افزود: بر اساس محاسبات صورت گرفته تعداد سهام شناور آزاد در پایان شهریور ۹۲ حدود ۱۱۰ میلیارد سهم بود که آن چنانکه اشاره شد به بیش از ۱۲۵ میلیارد سهم رسیده است که حکایت عرضه بیش از ۱۵ میلیارد سهم در سه ماهه اخیر دارد. در یک محاسبه ساده با توجه به ارزش بازار بورس تهران که چیزی حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان است و تعداد ۶۷۳ میلیارد سهم ثبت شده‌ای که در بازار وجود دارد می‌توان گفت که در این دوره سه ماهه چیزی بیش از ده هزار میلیارد تومان سهام توسط سهامداران عمده شرکت‌ها عرضه شد.

وی گفت: در همین دوره سهام شناور آزاد ۱۸ شرکت بیش از ۱۰ درصد رشد داشته است و درصد شناوری ۵۰ شرکت نیز بیش از ۵ درصد رشد داشته است که این آمار موید آن است که رشد سهام شناور در شرکت‌ها محسوس است. البته باید توجه داشت که ۲۰ شرکت نیز کاهش ۳ تا ۹ درصدی در درصد سهام شناور آزاد داشتند.

مدیر نظارت بر شرکتهای بورس تصریح کرد: بورس اوراق بهادار تهران از دو بازار اول و دوم برخوردار است که بازار اول نیز از دو تابلوی اصلی و فرعی تشکیل شده است. شرکتهای پذیرفته شده با توجه به دستورالعمل پذیرش و حداقل‌های تعیین شده در ابن بازار‌ها طبقه بندی می‌شوند که در پایان اردیبهشت هر سال جابه جایی و تغییر طبقه بندی صورت می‌گیرد. سهام شناور ازاد به عنوان یک معیار تعیین کننده در تابلوی اصلی بازار اول، تابلوی فرعی بازار اول و بازار دوم به ترتیب ۲۰،۱۵ و ۱۰ درصد است. از اینرو حتی شرکتهای بزرگی مانند هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو و پالایش بندرعباس با سرمایه‌های ۲۵۰۰،۲۹۰۰ و ۱۳۸۰ میلیارد تومانی بدلیل کم بودن درصد سهام شناور آزاد در بازار دوم طبقه بندی شده‌اند.

حسینی مقدم خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین آمار، میانگین سهام شناور آزاد در تابلوی اصلی بازار اول ۲۳.۳۵ درصد است که با توجه به سرمایه شرکت‌ها، میانگین وزنی سهام شناور در این تابلو بیش از ۲۰.۱۱ درصد است. در این تابلو ۶۰ شرکت حضور دارد که ۴۱ شرکت از آن رشد سهام شناور ازاد در این دوره سه ماهه داشته‌اند. لیزینگ رایان سایپا و ایران ترانسفو به ترتیب ۱۳.۷ و ۷.۱ درصد رشد سهام شنائر آزاد داشته‌اند. هنوز ۲۴ شرکت از شرکتهای تابلوی اصلی بازار اول، سهام شناور آزادشان به ۲۰ درصد نرسیده است که پیگیری‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: با عرضه‌های صورت گرفته میانگین حسابی سهام شناور آزاد تابلوی فرعی به ۲۱.۲۵ درصد رسیده است که با توجه به وزن شرکت‌ها، بطور متوسط ۲۰.۶۶ درصد از سهام شرکت‌ها در این تابلو بصورت شناور آزاد است. در این تابلو درصد شناوری ۲۵ شرکت از ۶۱ شرکت افزایش یافته است. سهامداران عمده دو شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه و سرمایه گذاری صنعت نفت به ترتیب ۴۸ و ۱۸ درصد از سهمشان را در بازار عرضه کردند. با این وجود، هنوز ۱۷ شرکت از شرکت‌ها پذیرفته شده در این بازار، حد نصاب این تابلو را ندارند و درصد سهام شناورشان به ۱۵ درصد نرسیده است.

مدیر نظارت بر شرکتهای بورس گفت: میانگین سهام شناور آزاد در بازار دوم بورس تهران نیز ۲۱.۶۰ درصد است که با حضور شرکتهای بزرگ، میانگین وزنی سهام شناور در این بازار ۱۴ درصد است. در این بازار گروه خودروسازی سایپا سهام شرکتهای زیر مجموعه خود مانند سایپا دیزل، سایپا شیشه و کمک فنر ایندامین به ترتیب ۲۶،۲۱ و ۱۸.۵ درصد را در برهه سه ماهه سوم عرضه کرد.

حسینی مقدم تاکید کرد: البته باید توجه داشت که در همین دوره تغییر در ترکیب سهامداری قندپیرانشهر و لامیران موجب شده درصد شناور آزاد این شرکت‌ها به ترتیب ۸.۵ و ۶.۷ درصد کاهش یابد. ۴۹ شرکت از شرکت‌های بازار دوم هنوز حدنصاب بازار دوم را ندارند.

وی اظهار داشت: همچنین در بین صنایع پذیرفته شده در بورس تهران صنعت خودرو بیشترین رشد سهام شناور آزاد را داشت. در حال حاضر ۱۰.۷ میلیارد سهم شناور آزاد وجود دارد که در پایان شهریور ماه تنها ۸.۷ میلیارد سهم وجود داشت.

حسینی مقدم افزود: صنعت دارو نیز برخلاف همه صنایع که رشد سهام شناور داشتند، کاهش سهام شناور داشته است بطوریکه درصد شناوری ۱۸ شرکت در سه ماهه سوم کاهش یافته است. تعداد سهام شناور آزاد در این صنعت ۱۴۲۸ میلیون سهم بوده است که به ۱۳۳۵ میلیون سهم کاهش یافته است.

وی در پایان افزود: در این دوره علاوه بر مساعد بودن شرایط بازار نهادهای مختلفی هم پیگیر عرضه سهام جدید و افزایش سهام شناور آزاد بوده‌اند. بورس اوراق بهادار تهران پیگیری برای افزایش درصد شناور آزاد شرکت‌ها را تا دستیابی به معیارهای دستورالعمل پذیرش ادامه خواهد داد.

بورس تهران پالایش خلیج فارس خودرو سازمان بورس و اوراق بهادار سایپا سرمایه گذاری سهام صنعت نفت و گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر