کد خبر: 671997 A

بر اساس گزارش شاپرک، شرکت سایان‌کارت توانست در تیر ماه سال جاری روند رو به رشدی در شاخص‌های این شرکت داشته باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت سایان‌کارت، شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) آخرین گزارش عملکرد شرکت‌های ارائه دهنده خدمات الکترونیک را در مردادماه سال جاری منتشر کرد. در این گزارش درصد دستگاه‌های کم فعال،تعداد تراکنش از تعداد کل ابزارها، سهم مبلغی تراکنش ازتعدادکل ابزارها و مواردی از این دست در تیرماه اشاره شده است.

این گزارش حاکی از آن است که سهم دستگاه‌های کم فعال شرکت سایان‌کارت 21.21 درصد است؛ در صورتی که در مدت مشابه سال 96 سهم این شاخص 24.18 درصد بوده است.

قابل اشاره است، سایان‌کارت توانسته در شاخص فوق رتبه چهارم را در بین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک کسب کند.

این گزارش حاکی از آن است کهبیشترین رشد این شرکت در شاخص‌های شاپرک،در شاخص اثربخشی کارتخوانبا سهم 0.708 درصد بودهکهتوانسته رتبه ششم را در بین رقبا به خود اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، شرکت سایان‌کارت جایگاه دوم در بهترین عملکرد از منظرنسبت خطای پذیرندگی به مجموع تراکنش‌ها را با سهم0.034 درصد ازآن خود کرده است.

قابل ذکر است سهم این شرکت در تعداد تراکنش ازتعداد کل ابزارها تیرماه، سال گذشته حدود 1.17 درصد بوده که این رقم در سال جاری به حدود 1.28 درصد رسیده است. با توجه به این گزارش، سهم تعداد تراکنش نسبت به سال قبل یک پله رشد داشته است.

علاوه بر این سهم مبلغی تراکنش شرکت سایان‌کارت از تعداد کل ابزارها در این گزارش2.47 درصد است در حالی که شاخص این شرکت در مدت مشابه سال قبل 2.46 درصد بوده است.

همچنین براساس گزارش سالیانه شرکت سایان کارت، این شرکت درسال 96 نسبت به سال قبلافزایش سود 86 درصدی داشته است.

شایان ذکر است این افزایش سود بدون احتساب سرمایه گذاری جدید است.

شاخص

تیر 96

تیر 97

سهم تعداد تراکنش از تعداد کل ابزارها

1.17%

1.28%

سهم مبلغ تراکنش از تعداد کل ابزارها

2.46%

2.47%

اثربخشی کارتخوان

0.661%

0.708%

درصد تعداد کارتخوان کم فعال

24.18%

21.21%

نسبت خطای پذیرندگی به کل تراکنش‌های

0.020%

0.034%

 

جدول مقایسه عملکرد شرکت سایان‌کارت در تیر ماه 96 با تیر ماه 97 بر اساس شاخص‌های شاپرک

 

الکترونیک جدول سرمایه گذاری شاخص شبکه الکترونیکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر