کد خبر: 438970 A

ایلنا: بانک مرکزی با توجه به اهمیت بسیار بالای استقلال نهاد سیاستگذار پولی، در نظر دارد به منظور بررسی و تبیین ضرورت، ابعاد و آثار اقتصادی موضوع یاد شده، ویژه نامه‌ای با محوریت «استقلال بانک مرکزی» منتشرکند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی بانک مرکزی، از پژوهشگران و کارشناسان اقتصادی دعوت می‌شود آثار پژوهشی خود را حداکثر تا تاریخ 1396/3/31 به آدرس پست الکترونیک ravand@cbi.ir ارسال کنند. 

ضمناً مقالات تایید و چاپ شده  مورد حمایت و تقدیر مالی قرار خواهند گرفت.

گفتنی است امروزه «استقلال بانک مرکزی» به عنوان یک اصل پذیرفته شده اقتصادی، راهکاری مهم و کلیدی برای ثبات قیمت‌ها و کارایی سیاست پولی به شمار می‌آید. مطالعات تجربی نیز نشان می‌دهد بازنگری نقش و کارکرد بانک مرکزی و اعطای استقلال به بانک‌های مرکزی تاثیر به سزایی در کنترل تورم داشته است. چنانکه در دو دهه اخیر بسیاری از کشورها به طور همه جانبه‌ای قانون و یا اساسنامه بانک مرکزی خود را در جهت استقلال بیشتر تغییر داده‌اند. بدیهی است تحقق استقلال، علاوه بر ایجاد نهادهای قانونی مرتبط نیازمند شکل‌گیری اراده فراگیر، اجماع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و درک بیش از پیش مسئله است. 

اجتماعی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی تورم سیاست پولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر