کد خبر: 394944 A

ایلنا: رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران رسیدگی به امورکارکنان و نمایندگان شرکت دراولویت های برنامه های این مدیریت دردوره جدید قراردارد.

به گزارش ایلنا آقای پورکیانی روز سه شنبه 5 مردادماه در بازدید صمیمانه و اعلام نشده از شعبه آزادی بیمه ایران با بیان اینکه کارکنان و نمایندگان درصف مقدم رسیدگی به امور بیمه گذاران هستند، افزود:از کارکنان بیمه ایران که خدمات بیمه ای را درکمترین زمان ممکن به بیمه گذاران وزیان دیدگان ارائه می کنند، قدردانی و تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه شرکت های بیمه را با نیروی انسانی آن ها ارزیابی ومورد سنجش قرار می دهند،افزود: بیمه ایران برترین نیروی انسانی متخصص وکارآمدترین آن ها را درکشور دراختیار دارد وکارشناسان فنی بیمه ایران ، اصلی ترین مزیت ذاتی این شرکت به شمار می روند.

مدیرعامل بیمه ایران ادامه داد: برهمین اساس باید قدردان زحمات نیروهای ارزشمند خود باشیم وتمامی تلاش خود را برای حفظ آنها و رفع مشکلات شان به کار گیریم.

آقای پورکیانی در بازدید از این شعبه همچنین با کارکنان،نمایندگان و بیمه گذاران از نزدیک دیدار وگفت وگوکرد.

مدیریت شعبه آزادی نیز در جلسه مشترک که با حضور معاونان شعبه و درحضور مدیریت عامل بیمه ایران برگزارشد گزارش عملکرد مجموعه خود را ارائه ومدیرعامل پس از این گزارش رهنمودهای لازم را بیان کرد. 

 

ایران شرکت های بیمه مشکلات نیروی انسانی بیمه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر