کد خبر: 187179 A

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح کرد:

ظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواستار اجرای نظام بیمه پردازی به جای نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان شد.

«حسن صادقی» در این باره به ایلنا گفت: نظام همسان سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید اما برخلاف اهداف قانون موضوعه و این سازمان، اجرای این قانون با رویکرد حمایتی و نه بیمه پردازی همراه شد.

وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون، ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه آن بر عهده دولت و ۱۵۰۰ میلیارد آن بر عهده تامین اجتماعی گذاشته شد. اما دولت به علت کسری بودجه زمان اجرای آن را یک پروسه ۴ ساله یعنی تا پایان برنامه چهارم توسعه اعلام کرد.

صادقی افزود: بر همین اساس قرار شد دولت در هر سال ۶۰۰ میلیارد تومان به این امر اختصاص دهد تا در هر ماه مستمری بازنشستگان به میزان ۸۴هزار توان برای کف بگیران، ۳۶هزار توان برای متوسط بگیران و ۱۴هزار تومان برای سقف بگیران افزایش یابد.

وی تاکید کرد: با این حال در آخرین سال دولت دهم، مدیرعامل وقت تامین اجتماعی از پرداخت همسان سازی سرباز زد که با اصرار اتحادیه پیشکسوتان تامین اجتماعی متقاعد شد اجرای قانون را ادامه دهد.

این کارگر بازنشسته تصریح کرد: همسان سازی به طور ناقص اجرا شده و بسیاری از بازنشستگان و کارگران پیگیر اجرای کامل آن هستند. اما مساله مهم این است که بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از هرچیز نیازمند اجرای نظام بیمه پردازی و نه حمایتی هستند.

صادقی ادامه داد: تامین اجتماعی قانون همسان سازی را مانند یک سازمان حمایتی به اجرا گذاشت اما مسئولان تامین نباید فراموش کنند که اساس این سازمان بیمه پردازی است و مثل بنیادهای خیریه حمایتی همچون کمیته امداد نیست.

کارگران بازنشسته دبیر اجرایی خانه کارگر کارگران و سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر