کد خبر: 129193 A

کار‌شناس اجرای استاندارد اداره کل استاندارد ایلام:

آسانسور‌ها، سالیانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده استاندارد، بازرسی ادواری می‌شوند.

آسانسور‌ها، سالیانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده استاندارد، بازرسی ادواری می‌شوند.

به گزارش ایلنا کار‌شناس اجرای استاندارد اداره کل استاندارد ایلام گفت: بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۶۳۰۳ و دستورالعمل‌های جاری در سازمان ملی استاندارد، گواهی ایمنی و کیفیت صادره توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده و تاییدیه‌های صادره بر مبنای آن، توسط ادارات کل استاندارد استان‌ها، دارای اعتبار یک ساله است.

مجتبی پالیزبان با اعلام این مطلب گفت: لازم است آسانسور‌ها حین بهره برداری تحت سرویس و نگهداری مستمر قرار گرفته و به منظور حصول اطمینان از برقراری شرایط استاندارد، به صورت سالیانه توسط شرکت‌های بازرسی فنی تایید صلاحیت شده، بازرسی ادواری شوند.

پالیزبان افزود: در صورت عدم انجام سرویس و نگهداری مستمر و بازرسی ادواری سالیانه، مسئولیت مستقیم حوادثو سوانح، احتمالی بر عهده مالکین و مدیران ساختمان‌های دارای آسانسور است.

استاندارد ایران اداره سالیانه صلاحیت فنی ایلام ادواری تایید آسانسورها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر