کد خبر: 326202 A

بهبهانی در کنفزانس معرفی قراردادهای جدید نفتی:

بهبهانی گفت: نفت درجای میدان فردوسی را ٣٧,١ میلیارد بشکه است و انتظار داریم با توسعه میدان، تولید آن به ٧٠ هزار بشکه در روز برسد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کرامت بهبهانی مجری طرح آزادگان شمالی ضمن معرفی  فرصتهای سرمایه گذاری میدانهای دریایی  شرکت مهندسی و توسعه نفت از میدان های فردوسی، گلشن و فازهای 2 و 3 میدان گازی کیش بعنوان میادین قابل ارائه جهت معرفی و جذب سرمایه گذاری یاد کرد و گفتکه میدان فردوسی در سال ١٩٦٧ کشف و لرزه نگاری سه بعدی آن نیز انجام شده و API نفت این میدان سنگین بوده و ٨ تا ١٦ است.

بهبهانی افزود:نفت درجای میدان فردوسی را ٣٧,١ میلیارد بشکه است و انتظار داریم با توسعه میدان، تولید آن به ٧٠ هزار بشکه در روز برسد.

وی  در ادامه به میدان گلشن بعنوان دیگر میدان قابل معرفی در  کنفرانس IPC اشاره کرد و افزود: این میدان در سال ١٩٩٣ کشف و لرزه نگاری سه بعدی آن نیز انجام شده است. 

وی تصریح کرد: این میدان دارای نفت خام سنگین بوده است و با توسعه آن، تولید آن به ٢٥ هزار بشکه در روز خواهد رسید؛ ضمن این که نفت درجای میدان گلشن ٤,٥ میلیارد بشکه است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به مطالعات انجام شده؛ انتظار داریم میدانهای فردوسی و گلشن باهم توسعه یابند.

بهبهانی درباره میدان گازی کیش  اظهار داشت: فاز نخست این میدان با هدف تولید روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز در روز در حال اجراست.

وی با اشاره به فاز ٢ و ٣ میدان گازی کیش، یادآور شد: با توسعه این دوفاز تولید میدان گازی کیش به سه میلیارد فوت مکعب در روز میرسد.  

سرمایه گذاری فوت گاز نفت میدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر