کد خبر: 326191 A

دریس در کنفرانس معرفی قراردادهای جدید نفتی:

٣ مخزن نفتی و ٩ مخزن گازی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در دومین روز برگزاری کنفرانس تهران به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شد.

به گزارش ایلنا، حمید دریس،در دومین روز از برگزاری کنفرانس تهران، مخازن نفتی و گازی این شرکت را با هدف جذب سرمایه گذاری در یک پنل تخصصی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی کرد که براساس آن ٣ مخزن بنگستان اهواز، بنگستان منصوری و بنگستان آب تیمور در حوزه نفتی ارائه شدند.

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درخصوص مخازن نفتی معرفی شده به کربناته بودن و انبساط سنگ و سیال به عنوان مکانیزم تولیدی این مخازن اشاره کرد و گفت: مخازنی با چنین خصوصیاتی در همه دنیا دارای ضریب بازیافت کمی هستند و ضریب بازیافت این سه مخزن نیز حدود ١٠ درصد است.

مخزن بنگستان میدان اهواز

وی در خصوص مخزن بنگستان میدان اهواز توضیح داد: قرارگرفتن این مخزن در زیر شهر اهواز مشکلاتی درخصوص محلهای حفاری ایجاد کرده است و شرکتهای مایل به سرمایه گذاری در این مخزن باید این مشکلات را در نظر بگیرند و حرکت به سمت حفاری افقی را در برنامه خود قرار دهند.

به گفته دریس، نفت درجای این مخزن ٣٧ میلیارد بشکه است که تا امروز ١,٢ میلیارد بشکه آن تولید شده است و در مجموع ذخایر قابل استحصال این مخزن حدود ٤ میلیارد بشکه است.

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با بیان این که تاکنون ٢٦ پمپ درون چاهی در مخزن بنگستان میدان اهواز نصب شده است، ادامه داد: فرازآوری با گاز نیز در برنامه های آتی توسعه این مخزن قرار دارد.

وی تولید فعلی از این مخزن را حدود ١٨٠ هزار بشکه اعلام کرد و گفت: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برای افزایش تولید روزانه این مخزن به ٢٣١ هزار بشکه تا پایان سال آینده برنامه ریزی کرده است.

دریس ادامه داد: سه واحد بهره برداری با ظرفیت اسمی ٢٧٥ هزار بشکه در روز، سه واحد نمکزدایی با ظرفیت اسمی ٢٢٠ هزار بشکه در روز و ٣ واحد تقویت فشار گاز با ظرفیت اسمی ١٧٧ میلیون فوت مکعب در روز در این منطقه فعالیت می کنند و شرکتهای پیشنهاددهنده برای حضور در این مخزن باید بیش از هرچیز افزایش ضریب بازیافت را در دستور کار قرار دهند.

وی تأکید کرد: افزایش ضریب بازیافت لزوما به افزایش تولید منجر نمی شود و از سوی دیگر افزایش تولید نیز گاهی می تواند کاهش ضریب بازیافت را به دنبال داشته باشد. بنابراین، اولویت ما در این مخزن افزایش ضریب بازیافت است.

مخزن بنگستان میدان منصوری

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به معرفی مخزن بنگستان میدان منصوری به عنوان دومین مخزن نفتی این شرکت در کنفرانس تهران اشاره کرد و گفت: این مخزن نیز دارای یک واحد بهره برداری با ظرفیت اسمی ٧٥ هزار بشکه در روز، یک واحد نمکزدایی با ظرفیت اسمی ٣٥ هزار بشکه در روز و یک واحد تقویت فشار گاز با ظرفیت اسمی ٣٠ میلیون فوت مکعب در روز است.

دریس با بیان این که نفت درجای این مخزن ١٥ میلیارد بشکه است و هم اکنون روزانه ٦٠ هزار بشکه نفت از این مخزن تولید می شود، تصریح کرد: در مجموع تاکنون ٣٤٧ میلیون بشکه نفت از مخزن بنگستان منصوری تولید شده و پتانسیل افزایش روزانه این مخزن تا ٧٩ هزار بشکه وجود دارد.

مخزن بنگستان میدان آب تیمور

دریس تولید فعلی مخزن بنگستان میدان آب تیمور را ٦٠ هزار بشکه در روز اعلام کرد و افزود: مطالعات انجام شده در این مخزن نشان می دهدکه امکان افزایش تولید تا ٩٥ هزار بشکه در روز وجود دارد.

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، نفت درجای این مخزن را نیز ١٥ میلیارد بشکه عنوان و اظهار کرد: تاکنون ٣١٥ میلیون بشکه از مخزن بنگستان آب تیمور نفت تولید شده است.

به گفته دریس، در این منطقه نیز یک واحد بهره برداری با ظرفیت اسمی ٥٥ هزار بشکه در روز، یک واحد نمکزدایی با ظرفیت اسمی ٥٥ هزار بشکه در روز و یک واحد تقویت فشار گاز با ظرفیت اسمی ٢٠ میلیون فوت مکعب در روز فعالیت می کند.

وی ادامه داد: در این مخزن یک تلنبه درون چاهی نصب شده است و پروژه فرازآوری گاز نیز در برنامه قرار دارد.

معرفی ٩ مخزن گازی توسعه نیافته

مدیر فنی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، به معرفی ٩ مخزن توسعه نیافته در این شرکت پرداخت و گفت: این مخازن شامل مخزن بنگستان میدان کارون،بی بی حکیمه خامی، کرنج خامی، کوه آسماری ژوراسیک، قلعه نار بنگستان، اهواز خامی، پازنان خامی، بینک خامی و مخزن سورمه است.

وی مجموع ذخایر گاز درجای این مخازن را به جز مخزن بنگستان کارون، بالغ بر ١٣ تریلیون فوت معکب گاز اعلام کرد و گفت: از این ٨ مخزن امکان تولید ٧١٠ میلیون فوت مکعب گاز در روز و ٧٤ هزار بشکه میعانات گازی در روز وجود دارد.

دریس درخصوص مخزن بنگستان میدان کارون نیز با بیان این که لرزه نگاری دو بعدی در آن انجام شده و تاکنون ٣ چاه اکتشافی در آن حفاری شده است، تصریح کرد: برنامه این مخزن، تولید ١٢٠ میلیون فوت مکعب گاز و ١٠ هزار بشکه میعانات گازی در روز است؛ همچنین احداث واحد ان جی ال ١٧٠٠ نیز در این طرح مدنظر قرار دارد.

وی با اشاره به این که مخازن گازی مذکور توسعه نیافته هستند و گاز آنها H٢S بالایی دارد، عنوان کرد: به این ترتیب استحصال گاز این مخازن نیاز به کالاها و تجهیزات خاصی دارد که امیدواریم سرمایه گذاران این مهم را مدنظر قرار دهند.

سرمایه گذاران سرمایه گذاری نفت کارون برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر