کد خبر: 326024 A

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در جمع خبرنگاران خارجی

ایلنا: ساختاری جدید در شرکت ملی نفت ایران و زیر نظر مدیرعامل این شرکت ایجاد می شود و همه امور مرتبط با قراردادهای IPC در قالب این ساختار سازمانی پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایلنا، رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نخستین روز برگزاری کنفرانس تهران در جمع خبرنگاران خارجی از برنامه ریزی برای ایجاد ساختاری جدید در این شرکت خبر داد و گفت: با ایجاد این ساختار همه امور مربوط به مدل جدید قراردادهای صنعت نفت در یک جا متمرکز می شود و پس از انجام مراحل مختلف مانند مناقصه، تأیید صلاحیت، مذاکرات و امضای قرارداد در نهایت قرارداد به شرکت عامل مرتبط با هر طرح انتقال می یابد.

وی در پاسخ به این سئوال که آینده همکاری با شرکتهای خارجی را در قالب قراردادهای IPC چگونه پیش بینی می کنید، با بیان این که ما پیش از این نیز تجربه همکاری با بسیاری از شرکتهای بزرگ بین المللی را داشته ایم و آنها در ایران کار کرده اند، افزود: فکر می کنیم درخواستهای رسمی از سوی شرکتهای بین المللی دیگری را نیز برای همکاری با صنعت نفت ایران دریافت کنیم.

جوادی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد نحوه همکاری شرکتهای خارجی با شریک ایرانی اظهار کرد: انتظار داریم سهم طرف ایرانی  ٧٠ درصد باشد و براساس مفاد قراردادهای IPC شرکتهای خارجی برای کار در طرحها و پروژه های ما باید انتقال فناوری به شریک ایرانی را در دستور کار قرار دهند.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به سئوالی درباره تکلیف توسعه فاز دوم میدانهای آزادگان شمالی و یادآوران گفت: فاز نخست میدان آزادگان شمالی که توسعه آن بر عهده شرکت CNPC چین است در آستانه بهره برداری قرار دارد و برای انجام فاز دوم نیز این شرکت در اولویت است.

وی ادامه داد: اگر با این شرکت به توافق برسیم همکاری در فاز دوم توسعه آزادگان شمالی نیز ادامه می یابد، در غیر این صورت، این طرح توسعه نیز در قالب قراردادهای IPC سرمایه گذار و توسعه دهنده می پذیرد.

به گفته وی، این شرائط در خصوص طرح توسعه فاز دوم میدان یادآوران نیز وجود دارد و احتمال دارد توسعه فاز دوم نیز مانند فاز نخست توسط شرکت چینی سینوپک انجام شود.

چین سرمایه شرکت ملی نفت ایران صنعت نفت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر