کد خبر: 236770 A

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون ثبت شد؛

حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، سه درصد افزایش نشان می‌دهد.

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از اول مهرماه تا هفته پایانی آذرماه سال‌جاری، چهار درصد درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.


به‌گزارش ایلنا، از ابتدای سال آبی جاری حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور به پنج میلیارد و ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ درحالی که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته پنج میلیارد و ۳۲۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.


همچنین میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، شش میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان پنج میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب بود.


بر این اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، سه درصد افزایش نشان می‌دهد.


حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم‌اکنون با ۵.۸ درصد افزایش درمقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۱۹ میلیارد و ۵۱۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است که در زمان مشابه سال گذشته، معادل ۱۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.


ظرفیت کلی مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۷.۴ میلیارد مترمکعب است که بر این اساس درصد پر بودن این مخازن در زمان حاضر ۴۱ درصد گزارش شده است.

سدهای بزرگ کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر