کد خبر: 212310 A

مصرف زیاد آب پتروشیمی های حاشیه جنوبی خلیج فار ستبدیل به معضل شده است.

مصرف زیاد آب پتروشیمی های حاشیه جنوبی خلیج فار ستبدیل به معضل شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا و به نقل از خبرگزاری العربیه، در حال حاضر مجتمع های پتروشیمی واقع در حاشیه جنوبی خلیج فارس ۱.۱۶ ترلیون متر مکعب در سال مصرف آب دارند. مصرف زیاد آب سبب شده است که دولت ها به فکر استفاده از آب دریا برای مصرف پتروشیمی ها باشند به طوریکه در حال حاضر شرکت سابک عربستان از آب تصفیه شده شهری برای خنک کردن تجهیزات خود استفاده می کنند.

در حال حاضر روزانه ۶۳ میلیون تن محصولات پتروشیمی از سوی کشورهای عربی خلیج فارس به ۱۷۷ کشور دنیا صادر می شود. که۵۹ در صد آن متعلق به عربستان سعودی است. در حال حاضر عربستان در بین کشورهای خلیج رتبه اول را دارد و در جهان از لحاظ صدور محصولات پتروشیمی چهاردهمین کشور جهان است.

العربیه پتروشیمی جهان خلیج فارس دولت عربستان عربستان سعودی کشورهای عربی آب ترلیون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر