کد خبر: 210971 A

با ۲ میلیمتر بارندگی؛

آمارهای ثبت شده در ۱۱ ایستگاه باران سنجی شرکت آب منطقه ای تهران نشان می دهد که حدود دو میلیمتر بارش در مجموع در این ایستگاه ها به ثبت رسیده است.

گزارش ۱۱ ایستگاه باران سنجی شرکت آب منطقه ای تهران از ثبت حدود دو میلی متر بارش در این استان از ابتدای مهرماه ۹۳ تاکنون خبر می دهد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، آمارهای ثبت شده در ۱۱ ایستگاه باران سنجی شرکت آب منطقه ای تهران نشان می دهد که حدود دو میلیمتر بارش در مجموع در این ایستگاه ها به ثبت رسیده است.

این میزان بارش که از ابتدای سال آبی جدید(مهرماه ۹۳) تاکنون اتفاق افتاده، در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که بدون بارش گزارش شده بود، افزایش نشان می دهد اما در مقایسه با متوسط بلندمدت بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است.

همچنین میزان بارش های استان تهران در میانگین دوره زمانی مشابه بلندمدت ۴۷ ساله، حدود ۴.۷ میلی متر بوده است.

استان تهران وزارت نیرو نخستین سال تهران ثبت ایستگاه آبی بارش میلیمتر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر