کد خبر: 210936 A

از سوی شورای نگهبان صورت گرفت؛

اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مصوب جلسه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۲ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران مصوب جلسه مورخ پنجم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۰۷ / ۰۲ شورای نگهبان مورد بحثو بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

ایران شورای نگهبان قانون اساسی شرکت اصلاح مدیریت اساسنامه آب منابع مورخ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر