کد خبر: 189842 A

مدیرعامل شرکت ملی پخش پیشنهاد داد:

کشکولی با اظهار این که بدهی ۶٧۶ میلیارد تومانی برخی شرکتهای هواپیمایی هنوز به قوت خود باقی است گفت: امیدواریم که این شرکتها هرچه زودتر نسبت به تسویه این بدهی اقدام کنند تا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز بتواند سوخت رسانی به همه بخشها از جمله خطوط هواپیمایی کشوری را به نحوی مطلوب انجام دهد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با اعلام این که شرکتهای هواپیمایی حدود ٧٠٠ میلیارد تومان بابت سوخت خود به این شرکت بدهکار هستند، پیشنهاد داد برای تسویه بدهی شرکتهای هواپیمایی قسمتی از بهای بلیت به خزانه واریز شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی وزارت نفت، مصطفی کشکولی با اظهار این که بدهی ۶٧۶ میلیارد تومانی برخی شرکتهای هواپیمایی هنوز به قوت خود باقی است گفت: امیدواریم که این شرکتها هرچه زودتر نسبت به تسویه این بدهی اقدام کنند تا شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز بتواند سوخت رسانی به همه بخشها از جمله خطوط هواپیمایی کشوری را به نحوی مطلوب انجام دهد.

وی کسر خودکار بخشی از بهای بلیت به هنگام صدور، انتقال این مبلغ به خزانه دولت و تسویه هر یک از شرکتهای هواپیمایی در پایان هرماه را راهکاری قابل اجرا برای تسویه مالی با خطوط هواپیمایی کشور عنوان کرد و افزود: در صورت پذیرش این پیشنهاد از سوی مسئولان، این اقدام از بیشتر شدن میزان بدهی شرکتهای هواپیمایی جلوگیری خواهد کرد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شرکتهای هواپیمایی هم اینک ٢٠ تا ٣٠ درصد وجه سوخت تحویلی را به شرکت ملی پخش می‌پردازند و با وجود تقسیط در پرداخت، هنوز بدهی آنها رقم بالایی است.

هم اکنون خطوط هواپیمایی مسافر بر " ماهان و آسمان " در زمره بدهکارترین شرکتهای بدهکار به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هستند.

ایران دولت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی وزارت نفت هواپیما سوخت بدهی هواپیمایی تسویه شرکتهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر