کد خبر: 182522 A

شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده ها هستند، می توانند درخواستهای خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.

واحد ویژه ای برای پیگیری درخواست متقاضیان خرید نفت خام و فرآورده های نفتی به دلیل افزایش تماسهای متقاضیان در مدیریت امور بین الملل وزارت نفت تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به افزایش متقاضیان نفت خام و فرآورده های نفتی گفت: پس از افزایش تماسهای متقاضیان با شماره تلفنهای قبلی اعلام شده، برای شتاب بخشی در روند پیگیری و پاسخگویی به آنان، یک واحد ویژه در این مدیریت ایجاد شده است.

سید محسن قمصری شماره های ارتباطی جدید مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران که ویژه پاسخگویی به متقاضیان نفت خام و فرآورده است را سه شماره تلفن؛ ۶١۶٢٢١٥٣، ۶١۶٢٢٢۴٧، ٨٨٩٣٨٢٣٧ اعلام کرد.

وی پیشتر یکی از شرایط فروش نفت خام و فرآورده های نفتی را توان عملیاتی اجرایی شرکت های متقاضی اعلام کرده بود و گفته بود که متقاضیان نیز باید امکان پرداخت در قبال فروش نفت را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه برای فروش نفت خام و فرآورده های آن هیچ نوع محدودیت و شرایط خاصی به غیر از موارد یاد شده، وجود ندارد، گفته بود: شرکت ملی نفت ایران تاکید بر خریداران خارجی ندارد و کسانی که در داخل کشور دارای شرایط خرید نفت خام و فرآورده ها هستند، می توانند درخواستهای خود را به امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران ارایه کنند.

به گفته وی، هم اکنون بخشی از فروش نفت خام و فرآورده به صورت ریالی(در سطح محدود) در حال انجام است.

وی از همه مشتریان خارجی و داخلی خواسته بود، برای درخواست خرید نفت خام و فرآورده های نفتی با شماره تلفنهای اعلام شده تماس گرفته و به طور مستقیم با امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران وارد مذاکره شوند.

متقاضیان خرید نفت خام و فرآورده ها می توانند در تمامی روزهای هفته به غیر از روزهای جمعه و شنبه با این مدیریت تماس بگیرند.

اعلام شماره های ارتباطی جدید ویژه متقاضیان خرید نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر