کد خبر: 179698 A

میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۹۱۳ مگاوات رسید.

پیک مصرف برق کشور دیروز(یکشنبه اول تیرماه ۹۳) درمقایسه با روز مشابه پارسال حدود ۳۶۰۰ مگاوات افزایش یافت.
به‌گزارش خبرگزاری ایلنا، دیروز پیک مصرف برق کشور ۴۳ هزار و ۷۱۵ مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال ۴۰ هزار و ۱۲۴ مگاوات گزارش شده بود.
دیروز پیک مصرف برق کشور درمقایسه با روز مشابه سال گذشته ۳۵۹۱ مگاوات افزایش یافت.
همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به ۹۱۳ مگاوات رسید.
صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و ۵۲۳ مگاوات برق مصرف کردند.

برق مشابه افزایش مصرف میزان ذخیره مگاوات پیک دیروز نیروگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر