کد خبر: 179452 A

بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در مرحله نخست در میدان آزادگان جنوبی ۱۵۰ حلقه چاه حفاری و در مرحله دوم تعداد چاهها به ۱۸۵ حلقه افزایش می یابد.

بیژن زنگنه گفت: هم اکنون با ترک تشریفات، حفاری ۴۰ حلقه چاه به شرکت ملی حفاری واگذار و بزودی دو مناقصه برای حفاری ۴۰ حلقه چاه دیگر به صورت دو بسته جداگانه برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، وزیر نفت درباره وضع میدان مشترک آزادگان جنوبی بعد از اخراج شرکت چینی از این میدان، گفت: هم اکنون به صورت ترک تشریفات حفاری ۴۰ چاه به شرکت ملی حفاری واگذار شده و بزودی دو مناقصه برای حفاری ۴۰ حلقه چاه دیگر به صورت دو بسته جداگانه برگزار خواهد شد.

زنگنه گفت: بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته در مرحله نخست در میدان آزادگان جنوبی ۱۵۰ حلقه چاه حفاری و در مرحله دوم تعداد چاهها به ۱۸۵ حلقه افزایش می یابد.

وضع میدان آزادگان جنوبی بعد از رفتن چینی‌ها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر