کد خبر: 165279 A

با اجرایی شدن این طرح ضمن کمک به پایین آمدن نرخ تورم افزایش نرخ حامل‌های انرژی منجر به وارد شدن ضرر و ایجاد نگرانی در مردم نمی‌شود زیرا در این صورت کسانی که مالک خودرو نیزنیستند می‌توانند ازمزایای یارانه‌ای بودن سوخت استفاده کنند.

یک کارشناس انرژی ضمن مثبت ارزیابی کردن تخصیص کارت انرژی و جایگزین شدن آن به جای کارت سوخت این اقدام را راهکاری جهت اختصاص عادلانه یارانه سوخت، جلوگیری از قاچاق و اسراف در سوخت و همچنین پایین آمدن تورم عنوان کرد.

امیر جعفرپور کار‌شناس انرژی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص جزئیات کارت انرژی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکنون در صدور کارت سوخت خودرو محوری به جای خانواده محور بودن مطرح بوده مقرر شده که در تخصیص یارانه رعایت عدالت شده و خانوار در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه اختصاص یارانه به خودرو به جای خانوار توجیهی ندارد، توضیح داد: با توجه به اینکه در توزیع یارانه عدالت اجرا نمی‌شد و به کسانی که مالک چند خودرو بودند چند کارت سوخت تعلق می‌گرفت تصمیم بر این است که به خانوار‌ها به جای کارت سوخت، کارت انرژی اختصاص یابد که به این ترتیب دارندگان کارت انرژی بوسیله آن بتوانند از وسیله نقلیه عمومی نیز استفاده کنند.

جعفرپور ادامه داد: با اجرایی شدن این طرح ضمن کمک به پایین آمدن نرخ تورم افزایش نرخ حامل‌های انرژی منجر به وارد شدن ضرر و ایجاد نگرانی در مردم نمی‌شود زیرا در این صورت کسانی که مالک خودرو نیزنیستند می‌توانند ازمزایای یارانه‌ای بودن سوخت استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه کارت سوخت انرژی تاثیر مثبتی بر کنترل و مدیریت تورم خواهد داشت، خاطرنشان کرد: کارت مزبور امنیت عرضه سوخت را بالا‌تر برده و همچنین مصرف سوخت را کاهش می‌دهد زیرا با توجه به اینکه مصرف کننده قیمت واقعی سوخت را می‌پردازد در مصرف آن صرفه جویی کرده و استفاده از سوخت تعدیل می‌شود.

این کار‌شناس مسائل انرژی همچنین یادآور شد: کارت انرژی از قاچاق سوخت نیز جلوگیری کرده و قیمت بنزین را در جایگاه واقعی قرار داده و بین دارا و ندار نیزدر زمینه برخورداری ازیارانه عدالت برقرار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه موارد مطرح شده در خصوص کارت انرژی در حد سناریو بوده و هیچکدام قطعی نشده، گفت: در تخصیص این یارانه بعد خانوار یکی از پارامترهاست و به طور متوسط به هر نفر میزان ۱.۵ لیتر سوخت اختصاص می‌یابد و در واقع کسی هم که در یک روستا زندگی می‌کند و از سوخت نیز استفاده نمی‌کند و با وسیله نقلیه عمومی تردد می‌کند نیز یارانه سوخت اختصاص خواهد یافت.

جعفر‌پور مبلغ اختصاصی به این کارت را ۸ درصد هزینه‌های خانوار عنوان کرد و تصریح کرد: با توجه به درآمد متوسط ماهیانه هر خانوار ایرانی این مبلغ حدود ۸۰ هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد.

کارت سوخت به جای خودرو به خانوار اختصاص می‌یابد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر