کد خبر: 156213 A

در تعرفه جدید گاز؛

بر اساس تصمیم هیأت وزیران، تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره ۱ پیوست تصمیم نامه شماره ۲۱۴۸۸۳ / ت۴۵۹۳۷ن مورخ ۲۷/۹ / ۱۳۸۹، برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی(دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده(۱) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی را ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی(دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش داد.

به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم هیأت وزیران، تعرفه های گاز مندرج در جدول شماره ۱ پیوست تصمیم نامه شماره ۲۱۴۸۸۳ / ت۴۵۹۳۷ن مورخ ۲۷/۹ / ۱۳۸۹، برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی(دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش می یابد.

همچنین بر اساس این مصوبه، نرخ گاز برای مصارف صنعتی(غیر از موارد مذکور در بند(د)) از هفتصد(۷۰۰) ریال به ازای هر متر مکعب یک هزار(۱۰۰۰) ریال افزایش و نرخ گاز برای سایر مصارف مندرج در جدول یاد شده به میزان پانزده درصد افزایش می یابد.

همچنین نرخ گاز برای کلیه مصارف بخش های پتروشیمی و فولاد به ازای هر متر مکعب به ترتیب به میزان دو هزار و ششصد و پنجاه(۲۶۵۰) ریال و یک هزار و سیصد و بیست(۱۳۲۰) ریال تعیین می شود.

نرخ های مذکور بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین است.

این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده و از ۱/۱ / ۱۳۹۳ لازم الاجراست.

گاز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر