کد خبر: 146318 A

رئیس هشتمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت؛

به دلیل وابستگی بسیار تناتنگی که موتور درون سوز با سوختهای نفتی پیدا کرده بار عظیمی از آلودگی هوا را به دوش می کشند.

میر سلیم تحقیق در باره احتراق و بهبود بازده موتورهای درون سوز و اصلاح فرآیندهای سه گانه مقدم بر آن را سرلوحه اقدامات اساسی متخصصان موتور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا مصفطی میر سلیم رئیس هشتمین همایش بین المللی موتورهای درون سوز و نفت با قرائت پیام همایش اظهار داشت: یک قرن و نیم است که مو تورهای درون سوز همراه تمدن بشری و در مکانهایی که چراغ آن روشن نگه داشته شده در خشکی و دریا و هوا ترابری را متحول کرده و در صنعت سر منشاء خدمات بی بدیلی شده است.

وی افزود: به دلیل وابستگی بسیار تناتنگی که موتور درون سوز با سوختهای نفتی پیدا کرده بار عظیمی از آلودگی هوا را به دوش می کشند.

میر سلیم با بیان این که مزایای موتورهای درون سوز را نباید فراموش کرد گفت: از اثار نگران کننده آلودگی هوا نیز در رابطه با موتورهای درون سوز نمی توان چشم پوشید که این امر کار متخصصان موتور را دشوار تر می کند.

وی تحقیق در باره احتراق و بهبود بازده موتورهای درون سوز و اصلاح فرآیندهای سه گانه مقدم بر آن را سرلوحه اقدامات اساسی متخصصان موتور عنوان کرد.

وی همچنین خاطر نشان کرد: سامان دهی کاربردها به منظور کاهش اتلاف، تقویت و باز یافت انرژی و بهره برداری هر چه منطقی‌تر از مو تورهای درون‌سوز با استفاده از چشم انداز روشنی که مدیریت هوشمند برای ما باز کرده است دیگر فقط آینده نگری محسوب نشده و جزء فعالیت های روزمره تلقی می گردد.

رئیس این همایش همچنین بر لزوم همکاری با پالایشگران برای بهبود کیفت سوختهای نفتی و روغنهای معدنی به موازات توسعه به کار گیری سوخت سبز و همچنین رواج دادن استفاده از سوخت‌های زیستی و ترکیبی تاکید کرد.

باید استفاده از سوخت‌های زیستی و ترکیبی را رواج داد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر