کد خبر: 135605 A

معاون وزیر نفت در گفتوگو با ایلنا:

وزارت نفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از برنامه نه دوازدهم صادرات انجام داده بنابراین انتقاداتی که وارد می‌شود؛ بی‌پایه است.

معاون وزیر نفت گفت: انتقادی به وزارت‌خانه بابت صادرات نفت وارد نیست و کسی نباید این وزارت‌خانه را در این زمینه زیر سوال ببرد چرا که تونسته‌ایم حدود ۲۰ درصد بیش از برنامه نه دوازدهم صادرات داشته باشیم.

منصور معظمی(معاون برنامه‌ریزی و امور هیدروکربوری نفت) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر اینکه وزارت نفت نتوانسته صادرات را طبق برنامه انجام دهد، اظهار داشت: عملکرد ۹ ماهه وزارت نفت نشان می‌دهد که این وزارت‌خانه توانسته بیش از آنچه در بودجه آمده است صادرات و تامین درآمد داشته باشد.

وی افزود: وزارت نفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از برنامه نه دوازدهم صادرات انجام داده بنابراین انتقاداتی که وارد می‌شود بی پایه است.

تحقق وعده‌های صادراتی وزارت نفت در حالی است که طی ۹ ماه از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، انتقادات بسیاری وزارت نفت را نشانه رفته و منتقدان اینگونه مطرح کرده بودند که آیا ایران به منظور افزایش صادرات نفت خود به دنبال فروش نفت‌خام با تخفیف است؟

انتقادی به وزارت نفت بابت صادرات وارد نیست/وزارت نفت 20 درصد بیش از برنامه نه دوازدم صادرات داشته است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر