کد خبر: 584647 A

ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم دانشگاه علوم پزشکی تهران متقاضی خوابگاه (مقاطع عمومی) از امروز یکشنبه یکم بهمن ماه ۹۶ آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشجویان جدیدالورود نیمسال دوم شهرستانی (غیر بومی) دانشگاه علوم پزشکی تهران، می‌توانند پس از پایان ثبت نام آموزشی و با دریافت شماره دانشجویی به سامانه اسکان دانشجویان به نشانی http: //eskan. tums. ac. ir مراجعه و درخواست تقاضای اسکان خود را ارسال کنند.

ثبت نام فقط به منزله درخواست است و مدیریت امور خوابگاه‌ها، طبق آیین نامه و مقررات عمومی و انضباطی خوابگاه‌های دانشجویی، پس از بررسی فرم تقاضانامه نسبت به اسکان دانشجویان بر اساس مقطع، دانشکده و امکانات موجود در صورت داشتن فضا در خوابگاه‌های دانشجویی اقدام می‌کند.

سامانه اسکان تا ۱۰ بهمن ماه جهت ارسال درخواست دانشجویان آماده دریافت است و پس از آن امکان ارسال تقاضانامه وجود ندارد و مطابق آیین نامه، حداقل یک نیمسال تحصیلی به دانشجویی که در زمان مقرر درخواست ارسال نکرده است، خوابگاه واگذار نمی‌شود.

دانشگاه علوم پزشکی تهران خوابگاه دانشجویی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر