کد خبر: 236922 A

کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط باشند، به‌عنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.

نهضت سوادآموزی با عمری سی و پنج ساله، فراز و نشیب‌های بسیاری داشته که از مهم‌ترین آن‌ها، ‌ تصویب اساسنامه این مجموعه است.

به گزارش ایلنا، اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران در ۳ خرداد ۶۳ در ۱۴ بند مشتمل بر ۸ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

متن کامل این اساسنامه که در ۲۰ خرداد ۶۳ مورد تایید قرار گرفت و ۱۷ تیرماه‌‌ همان سال در روزنامه رسمی منتشر شد، به شرح زیر است:

‌اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۱ - نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که به منظور ریشه‌کن ساختن بی‌سوادی با توجه به ماده ۸ انجام‌وظیفه می‌نماید.

ماده ۲ - سازمان دارای رئیسی است که به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان انجام وظیفه می‌کند.

ماده ۳ - نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعالیت‌های نهضت با موازین اصیل اسلام به عهده نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین از طرف‌ ایشان خواهد بود.

ماده ۴ - وظایف نهضت عبارت است از:
‌الف - آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن و آموختن حساب.
ب - تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان در محدوده ضوابط نهضت سوادآموزی.
‌تبصره ۱ - افراد فوق ده سال که از تحصیل بازمانده‌اند، طبق آیین‌نامه ثبت نام وزارت آموزش و پرورش جزء بزرگسالان می‌باشند.
‌تبصره ۲ - نهضت می‌تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد، اطفالی را که به سن سوادآموزی‌رسیده‌اند، زیر پوشش قرار دهد.
ج - تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و قراردادهای مورد لزوم به منظور سوادآموزی کارکنان دولت و نهادهای انقلابی.
‌د - تهیه کتب لازم با استفاده از متخصصین متعهد و تدوین برنامه و تهیه مواد آموزشی و کمک آموزشی منطبق با فرهنگ اسلامی.
‌تبصره - نهضت می‌تواند جهت جذب افراد به سوادآموزی از هنر متناسب با کار خویش و منطبق با فرهنگ اسلامی استفاده نماید.
‌ه‍ - گزینش اعضاء نهضت و تربیت آنان در زمینه‌های عقیدتی و آموزشی و تعلیم مهارت‌های لازم طبق تعالیم عالیه اسلام با استفاده از رهنمودهای‌مقام رهبری.
‌و - ایجاد اشتیاق در مردم از طرق مادی و معنوی برای شرکت در کلاس‌های نهضت سوادآموزی و تشویق اعضاء نهضت و آموزشیاران و بیسوادان و‌سایر افرادی که به نحوی از انحاء با نهضت همکاری دارند.

ماده ۵ - نهضت برای پیشبرد اهداف خویش از امکانات زیر استفاده می‌نماید:
‌الف - استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود در جامعه به منظور ریشه‌کن کردن بیسوادی با برنامه‌ریزی مناسب به خصوص در مناطق محروم‌روستا‌ها به طور ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد.
ب - استفاده از اعضاء نهادهای انقلابی و ارگان‌های دولتی به خصوص معلمان با توافق ایشان در صورت عدم وقفه در نهاد یا ارگان مربوطه.
ج - استفاده از رسانه‌های گروهی به منظور آموزش بزرگسالان و تبلیغ جهت تشویق به امر سوادآموزی.
‌د - در برنامه‌های درسی و تمرینی دانشگاه‌های تربیت معلم، تدریس در نهضت سوادآموزی گنجانده خواهد شد.
‌تبصره ۱ – ارگان‌های دولتی و نهادهای انقلابی موظفند امکانات خود را در صورتی که
وقفه‌ای در انجام وظایف ایشان وارد نیاید در اختیار نهضت‌قرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امکانات استفاده نماید.
‌تبصره ۲ - رسانه‌های گروهی موظف به همکاری لازم می‌باشند.

ماده ۶ - کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند، به‌عنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام می‌شوند.
‌الف - دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش.
ب - دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی(‌دیپلم) به بالا.
ج - نداشتن تعهد خدمت رسمی در مؤسسات دیگر.
‌د - گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی(‌صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم مطابق آیین‌نامه‌های مربوط و برنامه‌ای که دانشگاه تنظیم‌ می‌نماید.

ماده ۷ - آیین‌نامه‌های اجرایی و اداری سازمان نهضت سوادآموزی ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیر‌آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده ۸ - مقررات استخدامی توسط رئیس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف ۶ ماه تهیه و از طریق هیأت دولت به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.

اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی
اکبر هاشمی

منبع:
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

نهضت سوادآموزی اساسنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر