کد خبر: 236347 A

هر موسسه آموزش عالی می‌تواند به ازای هر ۱۵۰ نفر عضو هیئت علمی یک نفر و حداکثر ۴ نفر را به دبیرخانه کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه وزارت علوم معرفی کند.

با عنایت به برگزاری مراسم تجلیل از اعضای هیئت علمی نمونه در هفته معلم هرسال، دستورالعمل انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه توسط سعید سمنانیان مشاور وزیر علوم و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه این وزارت به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تا ۲۰ اسفندماه فرصت دارند از میان اعضای هیئت علمی رسمی قطعی خود افراد واجد شرایط را بر اساس فعالیت های آموزشی، پژوهشی، اجرایی، فرهنگی و تربیتی انتخاب و به دبیرخانه کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه وزارت علوم معرفی کنند.

گفتنی است؛ هر موسسه آموزش عالی می تواند به ازای هر ۱۵۰ نفر عضو هیئت علمی یک نفر و حداکثر ۴ نفر را به دبیرخانه کمیسیون انتخاب اعضای هیئت علمی نمونه وزارت علوم معرفی کند.

آموزش عالی عضو هیئت علمی معلم وزارت علوم اعضای علمی دانشگاه انتخاب هیئت نمونه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر