کد خبر: 157660 A

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

بازنشستگی پیش از موعد نیروی انسانی به منطقه جغرافیایی، رشته و دوره تحصیلی بستگی دارد و اگر به یک نیرو نیازداشته باشیم به طور یقین موافقت نخواهد شد.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: قانون بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی در مجلس تصویب نشده اما بازنشستگی بدون سنوات ارفاقی منوط به شرایط خاص است.

به گزارش ایلنا، " علی اصغر فانی " اظهار داشت: قانون بازنشستگی پیش از موعد با سنوات ارفاقی را مجلس شورای اسلامی تصویب نکرده است.

وی افزود: البته بازنشستگی پیش از موعد داریم اما بدون سنوات ارفاقی که برحسب نیاز ویا عدم نیاز آموزش وپرورش تصمیم خواهیم گرفت.

وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: بازنشستگی پیش از موعد نیروی انسانی به منطقه جغرافیایی، رشته و دوره تحصیلی بستگی دارد و اگر به یک نیرو نیازداشته باشیم به طور یقین موافقت نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: اما اگر در منطقه‌ای خاص بتوانیم نیروی انسانی متناسب را جایگزین کنیم با بازنشستگی پیش از موعد آن‌ها موافقت خواهیم کرد این براساس نیاز مناطق و به شرایط جغرافیایی بستگی دارد.

آموزش و پرورش بازنشستگی قانون مجلس شورای اسلامی نیروی انسانی وزیر آموزش و پرورش سنوات موعد موافقت ارفاقی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر