کد خبر: 152101 A

با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی؛

سند توسعه حوزه علوم پزشکی این دانشگاه براساس شرایط موجود و متناسب با برنامه‌های آتی با هدف ارتقاء کیفی و کمی، گسترش مراکز تحقیقاتی و راه های ارتقا خدمات در شبکه بیمارستانی و چگونگی بین المللی کردن حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده است.

ایلنا: صبح امروز در دومین نشست دست اندرکاران حوزه علوم پزشکی نقشه توسعه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ سند توسعه حوزه علوم پزشکی این دانشگاه براساس شرایط موجود و متناسب با برنامه‌های آتی با هدف ارتقاء کیفی و کمی، گسترش مراکز تحقیقاتی و راه های ارتقا خدمات در شبکه بیمارستانی و چگونگی بین المللی کردن حوزه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی رونمایی توسعه حوزه هدف کیفی نقشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر