کد خبر: 135774 A

" رضا فرجی دانا " با صدور حکمی، محمدجواد فدایی فتح آبادی را به سمت سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب کرد.

ایلنا: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، سیزدهمین رئیس دانشگاه را تغییر داد و سرپرست دانشگاه شهید باهنرکرمان را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، " رضا فرجی دانا " با صدور حکمی، محمدجواد فدایی فتح آبادی را به سمت سرپرست دانشگاه شهید باهنر کرمان منصوب کرد.

فدایی عضو هیأت علمی و دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان همچنین دارای مدرک دکتری مهندسی عمران گرایش سازه است.

وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات نصرالله گرامی در دوران تصدی ریاست دانشگاه شهید باهنر کرمان، قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم تحقیقات و فناوری معرفی سرپرست منصوب دانشگاه کرمان شهید باهنر فدایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر