کد خبر: 635883 A

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان کرج بر ضرورت یکسان سازی نرخ پایه آرد و نان تاکید کرد و گفت: هزینه انشعابات نانوایی ها تاثیری چشمگیری مبنی بر افزایش قیمت ها ندارد و با توجه به رصد وضعیت نانوایی ها در سطح شهرستان و تفاوتی که در قیمت ها وجود دارد لازم است که با تشدید نظارت ها تعادل در قیمت ها صورت گیرد در این راستا باید 30 درصد از نانوایی های سطح شهرستان نیز دو گانه سوز شوند.

به گزارش ایلنا، محمدمجرد، در جلسه «کارگروه آرد و نان شهرستان کرج»، گفت: باید نان با کیفیت به مردم این شهرستان عرضه شده و بر صدور مجوزها، کیفیت نان و مشکلات آرد، نظارت بیشتری صورت گیرد.

وی افزود: تشدید نظارت ها تعادل در قیمت ها یکی از الزاماتی است که باید مورد توجه دست اندرکاران امر در توزیع و عرضه آرد و نان قرار گیرد. 

مجرد بیان کرد: به نظر نمی رسد هزینه آب و برق نانوایی ها تاثیر چندانی بر قیمت پایه نان داشته باشد و این امر نباید بهانه ای برای افزایش سلیقه ای قیمت نان در نانوایی ها باشد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ نانوایی دو گانه سوزی در شهرستان کرج وجود ندارد دستگاه های متولی ملزم هستند تا نسبت به دوگانه سوزی 30 درصد از نانوایی ها اقدام کنند.

عوامل متعددى باعث گران فروشى شد

سجادى فرد، رئیس بازرسى سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام این خبر که قیمت عمده هزینه هاى تمام شده مربوط به  قیمت آرد شهرستان بوده و حامل های انرژی تاثیر اندکی در قیمت تمام شده نان دارد.

 اعلام قیمت متعارف برای آزاد پزها و نظارت بر نانوایی هایی که صدور مجوز آن با اولویت متقاضیانی است که نانوای واقعی هستند در راستای ارتقا کیفیت نان شهرستان از جمله مصوبات این جلسه بود .

 

فرمانداری شهرستان کرج نانوایی دوگانه سوز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر